Psichologė

www.TUNEVIENAS.LT

Psichologės funkcijos:

1. Nustato mokinio gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses bei išsiaiškina psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų priežastis.

2. Teikia emocinę paramą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, siekdama išanalizuoti ir padėti spręsti su psichologine savijauta ir mokymusi susijusias problemas.

3. Užklasinės veiklos ar klasės valandėlių metu organizuoja paskaitas, pranešimus mokiniams, tėvams bei mokytojams psichologijos klausimais.

4. Atlieka psichologinių problemų prevenciją, organizuoja ir įgyvendina programas, padedančias išvengti psichologinių asmenybės ir mokymosi problemų.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.