Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė Loreta Dauparienė
Darbo vieta: 12 kab. I aukštas
Tel. Nr.: 8 425 59643
El. paštas: loreta369@gmail.com

Socialinės pedagogės funkcijos:

 1. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 2. Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 3. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.
 4. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, specialistais, gimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 5. Vykdo mokinių pamokų lankomumo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai gimnaziją lankančiais mokiniais.
 6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 7. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą.
 8. Atstovauja vaikams ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 9. Lanko vaikus jų namuose.
 10. Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių gimnazijos nelankymo, elgesio, psichologines, adaptacijos problemas.


Darbo laikas

Pirmadienis 8.00 - 16.45
Antradienis 8.00 - 15.45
Trečiadienis 8.00 - 15.45
Ketvirtadienis 8.00 - 15.45
Penktadienis 8.00 - 15.45
   
Pietų pertrauka 12.00 - 12.45
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30