Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Virginija Grunskienė
Darbo vieta: 11 kab. I aukštas
El. paštas: vgrunskiene@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

 1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 2. Kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, analizuoti jų rezultatus ir teikti ataskaitą gimnazijos bendruomenei, kitoms suinteresuotoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Teikti metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 4. Rengti ir tvarkyti dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūros organizavimu;
 5. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 6. Formuoti mokymosi aplinką ir sąlygas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus;
 7. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais;
 8. Užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu;
 9. Dalyvauti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Sveikatinimo veiklos, metodinių konsultacijų teikimas mokiniams, jų tėvams (globėjams), mokytojams ir kt. specialistams.

Darbo laikas 

Antradienis 8.00 – 15.30
Trečiadienis 8.00 – 14.00
Penktadienis 8.00 – 13.30
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30