Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavini
mas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Helena Daugmaudienė

aukštasis

matematikos mokytoja

 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, matematikos vyresnioji mokytoja

Direktorius

2.

Virginija Račkauskienė

aukštasis

pradinių klasių mokytoja

etika

III vadybinė kvalifikacinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos pirmininkė

3.

Violeta Serbintienė

aukštasis

chorvedyba

muzika

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, muzikos mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

4.

Sigita Vainauskienė

aukštasis

matematikos mokytoja

matematika

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

5.

Jūratė Ramanauskaitė

aukštasis

religijos mokslai

tikyba

tikybos mokytoja

mokytoja

6.

Dalia Jokubauskienė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių
kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

7.

Rima Vaičiulienė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių
kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

8.

Ingrida Znutienė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių
kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

9.

Aldona Kriaučiūnienė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių
kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

10.

Indra Naumovienė

aukštasis

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių
kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

11.

Nadiežda Loc

aukštasis

rusų kalbos ir literatūros mokytoja

rusų
kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

12.

Tamara Chlystova

aukštasis

rusų kalbos ir literatūros mokytoja

rusų
kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

13.

Vanda Jasevičienė

aukštasis

rusų kalbos ir literatūros mokytoja

 

papildomo ugdymo pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

15.

Birutė Vaitekūnienė

aukštasis

anglų kalbos mokytoja

anglų
kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

16.

Judita Bernotaitė

aukštasis

romanų –germanų kalbų ir literatūros mokytoja

anglų
kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja, kalbų metodinės grupės vadovė

17.

Vita Mėlenienė

aukštasis

anglų filologija

anglų
kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

18.

Gitana Khan

aukštasis

anglų filologija

anglų
kalba

anglų kalbos mokytoja

mokytoja

19.

Raimonda Lukoševičienė

aukštasis

matematikos mokytoja

matematika

matematikos mokytoja metodininkė

mokytoja

20.

Vita Pocienė

aukštasis

matematikos mokytoja

matematika

matematikos vyresnioji mokytoja

mokytoja

22.

Gitana Vėlavičienė

aukštasis

matematikosi nformacinių technologijų mokytoja

matematika, informacinės technologijos

matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

23.

Sigita Dacytė

aukštasis

biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytoja

biologija

biologijos vyresnioji mokytoja

mokytoja,

24.

Ilona Ullrich

aukštasis

fizikos ir astronomijos mokytoja

fizika

fizikos ir astronomijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

25.

Vaidilutė Šepkauskienė

aukštasis

chemijos mokytoja

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

mokytoja, gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų metodinės grupės vadovė

26.

Ramunė Lalienė

aukštasis

fizikos, informatikos mokytoja

informacinės technologijos

fizikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

27.

Alina Vaitkevičienė

aukštasis

istorijos mokytoja

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

mokytoja, socialinio, dorinio, meninio ugdymo, technologijų, kūno kultūros metodinės grupės vadovė

28.

Jadvyga Ruginienė

aukštasis

istorijos mokytoja

istorija

istorijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

29.

Indra Tijūnaitienė

aukštasis

socialiniai mokslai

pilietiškumo pagrindai

pilietiškumo pagrindų mokytoja

mokytoja

30.

Svetlana Makarčiuk

aukštasis

geografijos mokytoja

geografija, ekonomika

geografijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

31.

Jolanta Urbanienė

aukštasis

techninės disciplinos ir darbai, informatika ir skaičiavimo technika

technologijos

technologijų mokytoja metodininkė

mokytoja

32.

Vidas Daugmaudis

aukštasis

technikos disciplinų ir darbų mokytojas

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

mokytojas

33.

Daiva Liuberskytė - Šukienė

aukštesnysis

choreografija

šokio mokytoja

mokytoja metodininkė (šokis)

mokytoja

35.

Remigijus Šiaulytis

aukštasis

piešimo, braižybos ir darbų mokytojas

dailė, braižyba

dailės mokytojas metodininkas

mokytojas

36.

Vitalijus Sobenka

aukštasis

rusų kalbos ir literatūros mokytojas

kūno kultūra

kūno kultūros vyresnysis mokytojas

mokytojas

37.

Raimonda Bložytė - Lukoševičienė

aukštasis

sporto pedagogika ir kūno kultūra

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja

mokytoja

38.

Loreta Dauparienė

aukštasis

socialinė pedagogika ir metodika

 

vyresnioji socialinė pedagogė

socialinė pedagogė, pagalbos mokiniui specialist metodinės grupės vadovė

39.

Ilmantė Kvederienė

aukštasis

specialioji pedagogika ir logopedija

 

vyresnioji specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

40.

Neringa Jokšaitė

aukštasis

specialioji pedagogika ir logopedija

 

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

41.

Raimondas Bitinas

aukštasis

informacinių technologijų mokytojas

 

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

mokytojas, kompiuterių priežiūros inžinierius

42.

Angėlė Kazlauskienė

aukštasis

biologijos ir žemės ūkio pagrindai

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja, nepagrindinis darbas

44.

Viktoras Gradeckas

aukštasis

fizikos mokytojas

fizika

fizikos vyresnysis mokytojas

mokytojas, nepagrindinis darbas

45.

Neringa Vaičiūtė

aukštasis

anglų filologija

anglų k.

anglų k. vyresnioji mokytoja

mokytoja, nepagrindinis darbas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30