Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1

Helena Daugmaudienė

aukštasis

 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, matematikos vyresnioji mokytoja

direktorė

2

Virginija Račkauskienė

aukštasis

etika

III vadybinė kvalifikacinė kategorija, mokytoja

direktorės pavaduotoja ugdymui

3

Violeta
Serbintienė

aukštasis

muzika

II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
muzikos mokytoja metodininkė

direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja
 

4

Sigita Vainauskienė
 

aukštasis

matematika

II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
matematikos mokytoja ekspertė

direktorės pavaduotoja ugdymui, mokytoja
 

5

Jūratė Ramanauskaitė

aukštasis

tikyba

tikybos mokytoja

mokytoja

6

Dalia
Jokubauskienė

aukštasis

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

7

Rima Vaičiulienė
 

aukštasis

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja
 

8

Ingrida Znutienė
 

aukštasis

lietuvių kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

9

Aldona
Kriaučiūnienė

aukštasis

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

10

Indra Naumovienė

aukštasis

lietuvių kalba

lietuvių kalbos
vyresnioji mokytoja

mokytoja
 

11

Nadiežda Loc
 

aukštasis

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

12

Tamara Chlystova
 

aukštasis

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja
 

13

Birutė
Vaitekūnienė

aukštasis

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

14

Judita Bernotaitė
 

aukštasis

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja
metodininkė

mokytoja

15

Vita Mėlenienė
 

aukštasis

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

16

Gitana Khan

aukštasis

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja

mokytoja

17

Raimonda Lukoševičienė

aukštasis

matematika

matematikos
mokytoja
metodininkė

mokytoja

18

Vita Pocienė
 

aukštasis

matematika

matematikos vyresnioji
mokytoja

mokytoja

19

Gitana
Vėlavičienė

aukštasis

matematika, informacinės technologijos

matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja
 

20

Sigita Dacytė
 

aukštasis

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja

21

Ilona Ullrich
 

aukštasis

fizika

fizikos ir astronomijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

22

Vaidilutė
Šepkauskienė

aukštasis

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

mokytoja

23

Ramunė Lalienė
 

aukštasis

informacinės technologijos

fizikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

24

Alina
Vaitkevičienė

aukštasis

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

mokytoja

25

Jadvyga Ruginienė

aukštasis

istorija

istorijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

26

Indra
Tijūnaitienė

aukštasis

pilietiškumo pagrindai

pilietiškumo pagrindų mokytoja

mokytoja

27

Svetlana
Makarčiuk

aukštasis

geografija, ekonomika

geografijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

28

Jolanta
Urbanienė

aukštasis

technologijos

technologijų mokytoja metodininkė

mokytoja
 

29

Vidas Daugmaudis

aukštasis

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

mokytojas

30

Daiva Liuberskytė - Šukienė

aukštesnysis

šokis

šokio mokytoja metodininkė

mokytoja

31

Remigijus
Šiaulytis

aukštasis

dailė, braižyba

dailės mokytojas metodininkas

mokytojas

32

Vitalijus Sobenka
 

aukštasis

kūno kultūra

kūno kultūros vyresnysis mokytojas

mokytojas

33

Rita Raubickienė

 

aukštasis

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja

mokytoja

 

34

Loreta Dauparienė

aukštasis

 

socialinė pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

35

Vanda
Jasevičienė

aukštasis

 

papildomo ugdymo pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

36

Ilmantė Kvederienė

aukštasis

 

vyresnioji specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

37

Neringa Jokšaitė

aukštasis

 

specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

38

Neringa

Sakalauskaitė

aukštasis

 

 

psichologė

39

Raimondas Bitinas

aukštasis

informacinės technologijos

informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

kompiuterių priežiūros inžinierius

40

Angėlė Kazlauskienė

aukštasis

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja,
nepagrindinis darbas

41

Jurgita

Zarembienė

aukštasis

geografija

geografijos mokytoja metodininkė

mokytoja,
nepagrindinis darbas

42

Žaneta Petokaitienė

aukštasis

vokiečių kalba

vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja,
nepagrindinis darbas

43

Inga Suchodimcevienė

aukštasis

dailė

dailės mokytoja metodininkė

būrelio vadovė, nepagrindinis darbas

44

Viktoras

Gradeckas

aukštasis

fizika

fizikos vyresnysis mokytojas

mokytojas, nepagrindinis darbas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!