Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Darbuoto jų skaičius

2017m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis €

2017m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

1306

1109

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3(2etatai)

1028

1092

3.

Mokytojas

39

734

775

4.

Laborantas

1(0,5 etato)

207

216

5.

Bibliotekos vedėjas

1

670

718

6.

Socialinis pedagogas

2

704

825

7.

Specialus pedagogas

1

552

573

8.

Rūbininkas

1(0,5 etato)

288

170

9.

Kiemsargis

2(1,5 etato)

421

408

10.

Einamojo remonto darbininkas

1

439

349

11.

Valytojas

10(9,5 etato)

381

378

12.

Elektrikas

1

373

392

13.

Vairuotojas

1

494

495

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30