Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

2016 metų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės new_label
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas new_label
Mažos vertės pirkimų taisyklės new_label
2018 metų veiklos programa new_label
2017–2019 metų strateginis veiklos planas new_label
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas new_label
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas new_label
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas new_label
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka new_label
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas new_label
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas new_label
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas new_label
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas new_label
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas new_label
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas new_label
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2017-2018 mokslo metais maršrutų sąrašas new_label
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 new_label
Smurto prevencijos aprašas new_label
Olweus koordinacinė grupė new_label
Informacnis_biuletenis_tevams new_label
Laiskas_tevams new_label
Plakatas new_label
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas new_label
Psichologai mokiniams apie mokinius new_label
SVAKO studijos gyvai’ 2017 new_label
Matuokis profesiją 2017 new_label
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kviečia Jus į atvirų durų dieną new_label
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu new_label

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.