Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

2016 metų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės new
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas new
Mažos vertės pirkimų taisyklės new
2017 metų veiklos programa new
2017–2019 metų strateginis veiklos planas new
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas new
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas new
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas new
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka new
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas new
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas new
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas new
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas new
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas new
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas new
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2017-2018 mokslo metais maršrutų sąrašas new
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 new
Smurto prevencijos aprašas new
Olweus koordinacinė grupė new
Informacnis_biuletenis_tevams new
Laiskas_tevams new
Plakatas new
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas new
Psichologai mokiniams apie mokinius new
SVAKO studijos gyvai’ 2017 new
Matuokis profesiją 2017 new
Vilniaus Gedimino technikos universitetas kviečia Jus į atvirų durų dieną new

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.