Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

2016 metų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės Naujas
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas Naujas
Mažos vertės pirkimų taisyklės Naujas
2018 metų veiklos programa Naujas
2017–2019 metų strateginis veiklos planas Naujas
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas Naujas
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas Naujas
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas Naujas
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka Naujas
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas Naujas
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas Naujas
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas Naujas
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas Naujas
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas Naujas
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas Naujas
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2017-2018 mokslo metais maršrutų sąrašas Naujas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 Naujas
Smurto prevencijos aprašas Naujas
Olweus koordinacinė grupė Naujas
Informacnis_biuletenis_tevams Naujas
Laiskas_tevams Naujas
Plakatas Naujas
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas Naujas
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu Naujas
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas Naujas
Konkursas Naujas
Edukacinis centras Naujas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko

SVEIKINIMAI!