Dokumentai

2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas
Mažos vertės pirkimų taisyklės
2019 metų veiklos programa
2017–2019 metų strateginis veiklos planas
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31
Smurto prevencijos aprašas
Olweus koordinacinė grupė
Informacnis_biuletenis_tevams
Laiskas_tevams
Plakatas
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas
Konkursas
Edukacinis centras
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018)
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko ...
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.