Dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-05-23 12:29:52 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-05-18 11:45:26 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-05-23 10:59:37 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-05-17 10:52:27 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-05-16 17:52:48 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-05-19 04:48:04 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-05-21 13:12:53 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-05-23 12:57:10 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-05-23 11:47:14 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-05-23 21:29:33 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-05-23 02:42:44 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-05-22 04:33:58 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-05-23 19:49:24 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-05-21 23:57:38 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-05-22 17:48:58 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-05-23 15:10:29 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-05-21 18:12:01 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-05-22 20:23:47 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-05-16 07:53:37 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-05-19 15:53:29 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-05-16 07:53:41 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-05-19 20:56:24 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-05-22 10:07:37 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-05-21 04:45:55 30.89 KB
Plakatas 2019-05-23 11:54:21 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-05-16 07:53:52 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-05-21 14:23:40 155 KB
Konkursas 2019-05-24 00:40:30 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-05-23 07:17:41 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-05-22 01:47:29 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-05-23 20:11:36 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-05-23 10:55:22 131.92 KB