Dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-02-27 11:38:11 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2020-09-03 20:01:32 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2020-03-01 06:17:22 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2020-02-28 00:04:58 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2020-02-24 01:14:19 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2020-02-29 03:33:41 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2020-02-25 11:32:39 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-02-25 16:21:02 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-02-22 01:21:22 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-02-29 07:17:57 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-02-28 22:16:24 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2020-02-28 06:37:56 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-02-29 15:29:20 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2020-02-29 02:29:28 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-02-28 18:40:29 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2020-03-01 13:08:50 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2020-02-24 14:24:32 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2020-02-23 17:46:59 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-02-29 15:57:26 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-02-24 06:00:24 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 13:23:17 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2020-02-27 17:45:51 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2020-02-26 12:51:36 129.46 KB
Laiskas_tevams 2020-02-28 01:29:51 30.89 KB
Plakatas 2020-03-01 02:55:29 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2020-02-27 18:26:34 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2020-02-28 23:34:47 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2020-02-28 10:49:58 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2020-02-28 15:06:25 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2020-02-27 22:39:13 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2020-02-26 14:21:18 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2020-02-29 11:55:07 5.63 MB
Dėl korona viruso 2020-02-29 23:34:47 39.51 KB
Vadovėliai ir mokymo priemonės 126.59 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2.68 MB