Dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-11-14 23:43:12 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-11-15 08:23:46 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-11-13 02:56:00 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-11-15 05:33:21 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-11-13 08:34:08 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-11-13 02:48:40 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-11-15 00:31:46 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-11-13 08:39:07 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-11-14 16:00:39 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-11-15 00:08:06 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-11-13 15:57:10 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-11-14 10:11:56 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-11-13 08:07:15 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-11-14 21:11:00 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-11-14 20:23:25 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-11-14 12:11:42 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-11-13 08:34:22 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-11-14 23:10:19 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-11-10 22:44:57 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-11-11 05:23:45 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-14 17:24:05 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-11-12 09:19:55 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-11-14 06:53:27 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-11-13 02:50:51 30.89 KB
Plakatas 2019-11-14 02:10:43 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-11-13 10:04:13 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-11-14 22:16:21 168.5 KB
Konkursas 2019-11-14 06:07:42 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-11-11 04:56:10 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-11-13 17:00:48 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-11-14 18:46:16 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-11-12 17:27:02 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-11-13 12:54:52 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-11-13 14:34:12 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2019-11-13 23:38:30 5.63 MB