Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-04-18 20:18:41 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-04-17 05:29:28 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-04-17 18:46:12 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-04-20 17:22:45 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-04-17 05:36:43 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-04-20 16:09:08 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-04-20 15:07:28 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-04-19 10:36:17 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-04-20 22:56:53 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-04-18 16:50:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-04-20 23:24:47 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-04-20 02:14:02 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-04-19 02:01:16 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-04-19 07:34:28 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-04-21 07:00:10 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-04-19 11:00:08 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-04-20 13:58:30 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-04-17 15:44:42 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-04-17 15:46:47 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-04-17 15:45:58 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-04-20 20:57:39 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-04-17 16:14:37 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-04-17 15:16:10 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-04-21 07:12:29 30.89 KB
Plakatas 2019-04-21 09:44:46 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-04-21 11:08:11 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-04-21 03:37:58 155 KB
Konkursas 2019-04-18 19:55:17 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-04-21 09:48:06 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-04-17 05:36:16 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-04-21 07:14:44 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-04-18 21:45:27 131.92 KB