Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2020-02-29 13:27:51 338.04 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2020-03-01 07:48:34 203.57 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 259.22 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2020-10-29 08:07:04 2.98 MB