Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-07-15 16:42:17 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-07-15 16:35:40 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-07-12 01:48:40 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-07-12 20:07:27 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-07-12 01:47:46 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-07-13 15:24:15 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-07-16 13:09:52 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-07-12 01:50:34 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-07-13 12:40:38 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-07-14 16:37:04 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-07-12 01:50:57 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-07-16 00:00:31 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-07-12 01:51:15 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-07-12 01:42:46 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-07-15 02:38:20 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-07-12 01:43:51 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-07-14 12:13:00 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-07-13 05:38:50 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-07-16 00:39:28 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-07-13 03:53:26 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-07-12 01:44:06 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-07-12 01:47:25 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-07-12 01:47:27 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-07-14 06:54:57 30.89 KB
Plakatas 2019-07-16 20:00:30 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-07-16 20:09:15 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-07-14 15:22:50 155 KB
Konkursas 2019-07-13 13:08:53 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-07-12 01:48:25 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-07-16 09:41:45 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-07-16 02:06:05 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-07-16 09:13:08 131.92 KB