Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-11-14 23:43:12 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-11-15 12:23:16 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-11-15 10:49:52 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-11-15 16:52:20 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-11-13 08:34:08 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-11-13 02:48:40 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-11-16 13:01:51 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-11-16 01:05:56 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-11-14 16:00:39 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-11-15 15:32:27 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-11-16 19:36:13 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-11-17 01:10:14 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-11-17 10:09:40 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-11-16 17:18:05 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-11-15 15:59:25 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-11-16 14:00:36 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-11-13 08:34:22 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-11-14 23:10:19 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-11-10 22:44:57 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-11-11 05:23:45 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-15 12:59:51 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-11-12 09:19:55 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-11-16 20:16:54 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-11-17 03:48:16 30.89 KB
Plakatas 2019-11-16 17:53:36 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-11-16 14:12:09 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-11-17 11:36:31 168.5 KB
Konkursas 2019-11-16 16:51:25 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-11-11 04:56:10 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-11-16 09:31:19 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-11-14 18:46:16 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-11-12 17:27:02 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-11-16 05:06:43 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-11-15 13:21:13 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2019-11-13 23:38:30 5.63 MB