Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-09-17 02:40:36 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-09-16 07:47:22 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-09-18 12:16:02 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-09-18 18:29:11 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-09-17 11:19:54 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-09-16 18:06:10 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-09-15 16:19:30 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-09-18 07:59:57 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-09-15 09:11:25 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-09-17 19:02:27 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-09-17 01:59:13 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-09-18 07:04:56 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-09-18 03:56:28 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-09-18 18:22:34 266.01 KB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-09-18 16:07:37 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-09-17 17:59:52 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-09-15 13:43:51 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-09-16 23:51:39 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-09-18 15:49:12 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-09-16 18:58:04 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-09-15 22:29:27 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-09-18 06:55:49 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-09-15 09:15:02 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-09-17 19:06:56 30.89 KB
Plakatas 2019-09-18 09:21:18 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-09-18 00:32:43 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-09-16 15:21:51 155 KB
Konkursas 2019-09-15 09:20:10 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-09-15 09:15:04 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-09-16 16:51:12 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-09-16 00:17:18 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-09-17 22:43:38 183.81 KB