Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-01-24 03:02:39 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2020-01-26 18:53:50 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2020-01-27 08:41:13 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2020-01-27 12:36:40 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2020-01-27 03:44:59 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2020-01-25 22:34:58 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2020-01-24 02:55:45 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-01-26 19:47:09 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-01-24 03:06:47 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-01-27 09:46:22 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-01-24 03:07:23 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2020-01-25 22:57:18 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-01-24 03:07:37 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2020-01-27 08:29:06 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-01-27 04:58:38 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2020-01-27 08:03:48 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2020-01-25 19:18:08 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2020-01-24 02:46:46 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-01-25 21:07:54 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-01-26 00:10:53 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-26 01:59:29 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2020-01-25 16:53:22 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2020-01-25 05:21:32 129.46 KB
Laiskas_tevams 2020-01-26 13:19:40 30.89 KB
Plakatas 2020-01-27 10:53:23 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2020-01-25 15:35:14 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2020-01-27 07:19:19 168.5 KB
Konkursas 2020-01-26 07:53:37 604.9 KB
Edukacinis centras 2020-01-26 03:31:47 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2020-01-26 19:16:10 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2020-01-25 11:36:36 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2020-01-27 00:21:14 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2020-01-24 03:04:25 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2020-01-25 03:33:31 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2020-01-26 00:33:44 5.63 MB