Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-05-26 08:16 Naujiena sukurta: Akmenės rajono bendrojo ugdymo mokyklų komandinės atskirų rungčių varžybos 2023
2. 2023-05-25 17:56 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
3. 2023-05-25 13:54 Naujiena atnaujinta: TĖVŲ SAVAITĖ – 2023
4. 2023-05-25 11:32 Naujiena sukurta: Į Vilnių, į sostinę
5. 2023-05-25 10:26 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
6. 2023-05-24 10:57 Naujiena atnaujinta: TĖVŲ SAVAITĖ – 2023
7. 2023-05-23 16:49 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
8. 2023-05-23 16:44 Naujiena sukurta: TĖVŲ SAVAITĖ – 2023
9. 2023-05-22 22:07 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
10. 2023-05-19 15:11 Naujiena atnaujinta: Integruotas projektas „Lietuva tarpukariu“
11. 2023-05-19 14:50 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
12. 2023-05-19 10:40 Naujiena sukurta: Integruotas projektas „Lietuva tarpukariu“
13. 2023-05-18 18:41 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
14. 2023-05-16 12:22 Naujiena sukurta: Akmenės rajono mokinių tradicinio bėgimo ,,Rasos tvenkinio takais“ 2023
15. 2023-05-16 12:19 Naujiena sukurta: Akmenės rajono mokyklų rinktinių stalo teniso varžybos Ramučių taurei laimėti 2023
16. 2023-05-15 16:47 Puslapis atnaujintas: Tvarkaraščio pakeitimai
17. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Ramučių gimnazijos 2022-2024 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
18. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos nuostatai
19. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2021 metais gimnazijoje įsigyti vadoveliai
20. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Psichologo pareiginiai nuostatai
21. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Opkus_2020-2021__planas ramuciai
22. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
23. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai
24. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo
25. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo
26. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės
27. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Dėl korona viruso
28. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS
29. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020
30. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai
31. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018)
32. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas
33. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Vaikai seka tėvų pavyzdžiu
34. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Plakatas
35. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Laiskas_tevams
36. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Informacnis_biuletenis_tevams
37. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Olweus koordinacinė grupė
38. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
39. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas
40. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
41. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas
42. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
43. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas
44. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas
45. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas
46. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
47. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: 2017–2019 metų strateginis veiklos planas
48. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31
49. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Smurto prevencijos aprašas
50. 2023-05-12 08:59 Dokumentas atnaujintas: Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30