Projektinė veikla

Struktūrinių reformų ir kitų į viešosios politikos pokyčius orientuotų sisteminių darbų įgyvendinimui neretai pritrūksta sisteminio požiūrio į atliekamas veiklas, siekiamo tikslo identifikavimo, įsigilinimo į veiklos kokybę. Taip pat iššūkiu tampa rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato matavimas, kaip atlikti vieną ar kitą veiklą efektyviau, kokybiškiau ir greičiau.

    Siekiant sukurti viešojo sektoriaus veiklos valdymo sistemą leidžiančią nuolat gerinti vykdomų funkcijų kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti valstybinio sektoriaus, savivaldos įstaigų veiklą, pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamas projektas - „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“.

   Projektu siekiama gerinti Akmenės rajone gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant jos poveikį į socialinių ir švietimo paslaugų gerinimą.

   Projekto apimtyje diegiami LEAN metodai:

 • Asaichi (siekiama nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į problemų šalinimą ir strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą, laiku identifikuoti ir šalinti problemas);
 • VSM Vertės srauto žemėlapis (siekiama išanalizuoti organizacijos vykdomus procesus, nustatyti vertę kuriančius ir vertės nekuriančius žingsnius);
 • VACA (siekiama išanalizuoti ir optimizuoti organizacijos vykdomus procesus);
 • PDCA (siekiama tobulinti veiklą, surasti esmines problemos atsiradimo priežastis ir numatyti veiksmus joms pašalinti);
 • Standartizuotas darbas (siekiama nustatyti geriausią praktiką, kaip atlikti konkretų darbą);
 • Kaizen (siekiama panaudoti visą darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui).

Projekto pradžia – 2020-03

Projekto pabaiga- 2021-10

Projekto vertė - 291.256,12 Eur, iš jų: 247.567,70 ES struktūrinių fondų lėšos ir 43.688,42 Eur SB lėšos.

Projekto dalyviai:

 • Akmenės rajono savivaldybės administracija;
 • Socialinių paslaugų įstaigos: Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Akmenės rajono paramos šeimai centras.
 • Švietimo įstaigos: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Ventos gimnazija, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Atžalynas“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Buratinas“ (po rugsėjo 1 d. abu darželiai bus sujungti ir pavadinti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla), Akmenės rajono Sporto centras, Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla (rugpjūčio 15d. abi muzikos mokyklos bus sujungtos ir vadinsis Akmenės rajono meno mokykla).

Projekto LEAN metodų diegimą įgyvendina ūkio subjektų grupė:

 • UAB „Efektyvi vadyba“;
 • UAB „TOC“ sprendimai.

Projekto LEAN metodų diegimo vadovas – UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas.

Erasmus+ projektai

 

 

===============================================================================================================================================================

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2018-2019 m.m. projektai

Eil. Nr.

Projekto
pavadinimas

Projekto
finansuoto-
jas

Projekto
biudžetas EUR

Šalys

Projekto
laikotarpis

Vykdy-
tojas

1.

 

„Europos mokyklų jaunieji verslininkai“

 

Erasmus+ (KA219)

  23,425

Prancūzija, Italija, Lenkija, Lietuva, Ispanija.

2017-2019 m.

Vita
Mėlenienė

2.

„Žodžiai iš kitur, muzika iš čia“

Erasmus+  (KA219)

  26,155

Lietuva, Prancūzija, Rumunija

2017-2019 m.

Vita
Mėlenienė

3.

„Kartu mes – jėga“

Akmenės rajono Savivaldybės jaunimo iniciatyvų
ir laisvalaikio užimtumo programos projektas

 230, 00

Lietuva

2018 m.

Virginija Račkauskienė

4.

Naujosios Akmenės vaikų dienos centras „Atjauta“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

15, 854

Lietuva

   2018 m.

Vanda Jasevičienė

5.

„Studentų diena“

Akmenės rajono Savivaldybės jaunimo
iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
programos projektas

280, 00

Lietuva

2018 m.

Violeta Serbintienė

6.

 

,,Atostogos su „Atjauta - 2018 m.“: per nesėkmę į sėkmę“

Akmenės rajono Savivaldybės socialinė programa

750,00

Lietuva

2018 m. 

Vanda Jasevičienė

7.

„Gyvenimas gražus- nepražudyk jo“

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

850, 00

Lietuva

   2018 m.

Loreta Dauparienė

 

Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-03-01 00:54:04 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-02-25 08:42:15 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-02-24 08:59:48 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-02-26 18:55:03 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-02-29 18:26:34 14.17 KB

 

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. projektai

Eil. Nr.

Projekto
pavadinimas

Projekto
finansuoto-
jas

Projekto
biudžetas EUR

Šalys

Projekto
laikotarpis

Vykdy-
tojas

1.

 

„Europos mokyklų jaunieji verslininkai“

 

Erasmus+ (KA219)

23 425

Prancūzija, Italija, Lenkija, Lietuva, Ispanija.

2017-2018 m.

Vita
Mėlenienė

2.

„Žodžiai iš kitur, muzika iš čia“

Erasmus+  (KA219)

26 155

Lietuva, Prancūzija, Rumunija

2017-2018 m.

Vita
Mėlenienė

3.

„Kartu mes – jėga“

Akmenės rajono Savivaldybės jaunimo iniciatyvų
ir laisvalaikio užimtumo programos projektas

120, 00

Lietuva

2017 m.

Virginija Račkauskienė

4.

Naujosios Akmenės vaikų dienos centras „Atjauta“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

14 244

Lietuva

2017 m.

Vanda Jasevičienė

5.

„Studentų diena“

Akmenės rajono Savivaldybės jaunimo
iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo
programos projektas

140, 00

Lietuva

2017 m.

Violeta Serbintienė

6.

"Metų knygos rinkimai 2017“

Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas

24,75

Lietuva

2017-2018 m.

Regina Altukavičienė

7.

„Gyvenimas gražus- nepražudyk jo“

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas

700, 00

Lietuva

2017 m.

Loreta Dauparienė

Ruduo Ramučių gimnazijoje derlingas – darbo vaisiai džiugina

Iš dalies baigėsi dvylika mėnesių trukęs Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas LIFE ON STAGE – PERFORMING TO LEARN, LEARNING TO PERFORM tarp Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos ir Madrido Nuestra Señora Del Sagrado Corazon, Ispanija, mokyklų. Šio projekto tikslai apėmė kalbinių kompetencijų tobulinimą naudojant teatrą kaip įrankį, skatinantį skirtingų šalių moksleivius tobulinti užsienio kalbos vartojimo įgūdžius kaip pagrindinį jaunimo iš skirtingų šalių jungiamąjį ryšį dalijantis kultūrine patirtimi.

Tarptautiniai partnerių susitikimai vyko triskart per 2016-2017 mokslo metus. Sausio mėnesį vykęs tarpnacionalinis projekto partnerių (koordinatorių) susitikimas apėmė tokias veiklas kaip pirmosios projekto dalies veiklų (logotipo kūrimas, komandinis darbas ir koordinavimas, šalių pristatymų įvairiais aspektais) įvertinimas, tolimesnių projekto veiklų planavimas ir atsakomybių pasiskirstymas. Pagrindinis ir esminis mokinių darbas buvo sukurti galutinį produktą – 5 dalių vaidinimą iš anksto pateiktomis temomis, aktualiomis šiandienos pasauliui (lygios vyrų ir moterų galimybės, lygios darbo galimybės, gamtos užterštumas, emigracija ir pan.)

Pirmasis mokymosi mobilumas įvyko 2017m. kovo 22-29 dienomis, kuomet 10 mokinių ir 2 mokytojų grupė iš Ispanijos atvyko į Naująją Akmenę įgyvendinti iš anksto suplanuotas veiklas. Mokiniai kartu su mokytojais stebėjo ugdymo(si) aplinką, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvės kurdami kaukes, daug dirbo pagrindinio produkto-vaidinimo įgyvendinimui. Didžiulė grupė svečių ir vietinių moksleivių bei mokytojų lankėsi tiek rajono, tiek šalies pažintiniuose objektuose supažindinimo su šalies kraštovaizdžiu, kultūriniais tikslais. Projekto partneriai lankėsi Akmenės rajono savivaldybėje, kur juos priėmė Savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė. Įvairių susitikimų metu ir esant bet kokiai galimybei projekto partneriai pristatė vaidinimą padedami mokytojų komandos.

Atsakomasis vizitas, kuomet grupė Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių (10) ir mokytojų (2) išvyko įgyvendinti suplanuotų veiklų į Madridą, Ispanija, vyko 2017m. balandžio 20-26 dienomis. Intensyvus akademinis bei pažintinis gyvenimas svečioje šalyje sukrovė didžiulį patirčių bagažą. Jau sukurtą ir ištobulintą vaidinimą mokiniai su malonumu pristatė įvairaus amžiaus Ispanijos mokyklų bendruomenėms. Finalinis šokis tiek ugdymo įstaigose, tiek atvirose miesto erdvėse nepaliko abejingų praeivių, vietinių ar užsieniečių tarpe.

Iš tiesų projekto veiklos baigėsi tik iš dalies, nes, paskatinti teigiamų rezultatų kalbinėje ir kultūrinėje ugdymo srityje, abiejų šalių mokytojai nutarė ir toliau bendradarbiauti taikant teatrą kaip įrankį,  siekdami tobulinti kalbines ir kultūrines mokinių kompetencijas. Be to, užsimezgė ilagalaikiai draugystės ryšiai tarp Lietuvos ir Ispanijos moksleivių. Jau prabėgusių vasaros atostogų metu net 6 Ramučių gimnazijos moksleiviai vyko susitikti su draugais Madride dešimčiai dienų.

Išliekamoji projekto vertė neabejotina. Europos Sąjungos suteikta galimybė mokiniams tobulėti įvairiapusiškai yra išskirtinė kalbant apie asmenybės ugdymą. Mokinių darbas, jo rezultatai, emocijos, patirtis susivienija į tokią visumą, kuri skatina veikti, uždega naujiems darbams.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projekto koordinatorė

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos

anglų kalbos mokytoja Vita Mėlenienė

Erasmus+ Life on Stage

 

Projektų aprašymai

Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-02-26 17:36:31 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-02-27 16:11:56 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-02-28 06:55:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-02-24 03:19:06 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-02-28 09:38:20 185.83 KB
Senjorų diena 2020-02-27 17:05:29 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-02-27 21:31:29 384.66 KB
Life in stage 2020-02-27 23:21:39 358.08 KB
Demo factory 2020-02-28 12:53:37 330.07 KB
Erasmus 2020-03-01 13:08:58 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-02-27 22:32:59 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-02-28 10:47:05 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-02-28 07:11:17 15.05 KB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
 • VEIKLOS ATASKAITOS
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko ...
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.