Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-15 15:57:54 1.23 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-15 15:57:54 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-11 04:00:33 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-14 16:18:36 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-11 20:46:22 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-13 22:22:02 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-15 22:32:49 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-15 16:44:54 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-12 05:38:01 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-16 04:31:19 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-11 15:44:49 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-13 03:59:01 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-14 22:13:19 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-16 01:50:24 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-15 19:21:06 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-10 17:16:06 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-10-16 13:59:44 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-12 06:42:33 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-13 00:16:57 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-13 07:23:03 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-10 03:57:20 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-15 23:48:13 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-14 09:29:03 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-17 08:38:25 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-15 22:26:19 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-09 23:54:54 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-16 00:46:56 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-11 12:53:09 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-16 21:30:41 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-11 11:43:42 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-15 00:44:18 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-15 07:41:55 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-13 00:38:20 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-14 14:07:52 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-12 07:08:12 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-14 17:47:14 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-12 18:59:12 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-10 10:48:15 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-15 12:55:05 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-16 16:50:29 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-11 19:12:42 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-13 17:16:54 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-11 23:35:06 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-13 21:36:25 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-14 11:44:23 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-16 03:17:38 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-08 17:33:04 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-16 22:07:11 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-10-09 12:31:57 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-10-11 13:29:09 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-10-14 16:55:39 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-10-14 13:27:35 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-10-13 21:03:14 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-10-15 16:29:09 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-10-16 12:31:20 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-10-12 20:56:56 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-10-15 14:32:32 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-10-15 09:21:49 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-10-14 22:06:06 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-10-12 01:16:41 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-10-12 12:05:41 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-10-15 21:09:32 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-10-16 15:20:06 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-10-17 08:44:04 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-10-17 15:07:54 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-10-16 02:38:06 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-10-16 15:57:41 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-10-13 21:13:30 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-10-11 09:20:40 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-10-17 09:29:21 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-11 07:03:24 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-10-10 11:22:02 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-10-15 17:27:00 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-10-12 06:19:23 30.89 KB
Plakatas 2019-10-15 16:37:04 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-10-16 17:06:44 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-10-17 01:22:05 168.5 KB
Konkursas 2019-10-17 12:10:40 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-10-16 07:07:19 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-10-11 13:03:15 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-10-16 07:39:29 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-10-15 01:32:35 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-10-16 11:00:15 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-10-16 09:09:07 106.91 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-10-17 15:05:56 26.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo paslaugos 2019-10-17 16:09:27 11.46 KB
Valgiaraštis nuo 2019 metų rugsėjo 2 dienos 2019-10-16 22:43:18 6.02 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2019-10-17 11:49:26 102.46 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2019-10-11 22:57:56 173.05 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-10-15 09:21:49 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-10-14 22:06:06 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-10-12 01:16:41 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-10-12 12:05:41 199.44 KB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2019-10-17 08:54:57 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 10.88 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-10-16 10:03:55 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-10-15 06:25:49 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-10-17 00:19:00 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2019-10-14 16:54:17 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2019-10-15 17:52:23 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2019-10-13 04:00:12 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2019-10-12 11:25:40 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2019-10-17 02:26:50 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2019-10-16 15:15:48 185.83 KB
Senjorų diena 2019-10-17 05:57:19 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2019-10-15 20:04:32 384.66 KB
Life in stage 2019-10-16 15:12:27 358.08 KB
Demo factory 2019-10-13 12:57:13 330.07 KB
Erasmus 2019-10-17 00:04:18 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2019-10-15 11:30:44 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2019-10-15 15:28:00 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2019-10-15 19:30:41 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2019-10-11 16:51:47 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2019-10-14 13:49:46 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2019-10-09 09:30:52 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2019-10-16 17:56:53 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2019-10-17 03:48:25 14.17 KB