Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 6 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.59 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 5.93 MB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 4.43 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-10 12:46:17 18.55 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-10-23 08:48:50 1.08 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.32 MB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-07-14 10:44:06 881.08 KB
Finansinių atsakaitų rinkinys 2.23 MB
2020 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:49:38 802.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2019 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 08:59:13 1.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 14:20:23 1.64 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:43:48 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-09 10:43:48 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 09:17:06 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 10:58:43 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 04:00:46 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 01:14:33 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-23 08:47:44 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:47:29 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-03-01 12:20:51 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:19:51 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-29 00:25:25 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:16:04 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 12:49:42 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:25:21 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 09:03:59 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:04:31 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 01:05:16 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:05:01 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 19:07:36 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 04:09:59 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 02:03:36 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 21:29:42 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 09:06:19 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:16:32 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 05:46:40 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-26 14:04:03 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-26 14:12:25 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 15:25:42 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:31:57 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 10:21:23 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-25 07:51:22 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 20:23:44 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 03:47:47 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:03:47 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-24 07:23:41 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 13:39:00 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 22:45:35 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 20:16:47 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 01:19:47 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 05:03:44 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 10:06:31 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:56:51 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 16:10:12 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 11:34:26 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 04:37:22 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 12:29:22 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 03:30:26 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:26:50 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:20:30 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 21:16:48 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 301.38 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkurso skelbimas 2021-03-05 08:05:30 75.45 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2021-03-05 08:05:30 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2021-03-05 08:05:30 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2021-03-05 08:05:31 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2021-03-05 08:05:31 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2021-03-05 08:05:31 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2021-03-05 08:05:31 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2021-03-05 08:05:31 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2021-03-05 08:05:31 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2021-03-05 08:05:31 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2021-03-05 08:05:32 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2021-03-05 08:05:32 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2021-03-05 08:05:33 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2021-03-05 08:05:33 129.46 KB
Laiskas_tevams 2021-03-05 08:05:33 30.89 KB
Plakatas 2021-03-05 08:05:33 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2021-03-05 08:05:33 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2021-03-05 08:05:34 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2021-03-05 08:05:34 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-03-05 08:05:34 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2021-03-05 08:05:34 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2021-03-05 08:05:34 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2021-03-05 08:05:34 5.63 MB
Dėl korona viruso 2021-03-05 08:05:35 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-03-05 08:05:35 75.11 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-06-17 09:09:26 260.31 KB
DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 131.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2.13 MB
Psichologo pareiginiai nuostatai 60.81 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2020-11-06 08:13:18 144.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-10 13:38:51 301.77 KB
Valgiaraštis nuo 2020 metų sausio 2 dienos 2021-09-10 13:39:38 14.24 MB
KAINORAŠTIS 2020 m. 2021-02-26 19:04:59 12.78 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 2021-02-26 19:04:59 19.25 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 202109 16.81 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:18 72.17 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:18 72.14 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:20 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:20 60.9 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Dariaus Jono Kazlausko 2021 m. uždaviniai 2021-03-18 08:14:40 199.66 KB
Helenos Daugmaudienės 2019 metų ataskaita 2021-03-18 08:14:40 1 MB
Ramučių gimnazijos 2019 veiklos ataskaita 2021-03-18 08:14:40 735.67 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2021-03-05 08:05:31 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2021-03-05 08:05:31 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2021-03-05 08:05:31 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2021-03-05 08:05:32 199.44 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-11-03 14:14:27 2.11 MB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2020-02-28 08:37:51 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2020-02-28 20:41:21 10.94 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2020-09-02 12:29:31 593.36 KB
Ugdymo plano 6 priedas 2020 2020-10-02 15:15:31 92.79 KB
Ugdymo plano 7 priedas 2020 2020-10-02 15:16:02 91.48 KB
Ugdymo plano 8 priedas 2020 2020-10-02 15:16:38 102.8 KB
Ugdymo plano 9 priedas 2020 2020-10-02 15:17:11 95.51 KB
V-37 direktoriaus įsakymas Nr.V-81 dėl ugdymo plano patvirtinimo pakeitimo 2019-09-06 1.3 MB
V-60 „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 381.72 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-02-26 17:36:31 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-02-27 16:11:56 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-02-28 06:55:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-02-24 03:19:06 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-02-28 09:38:20 185.83 KB
Senjorų diena 2020-02-27 17:05:29 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-02-27 21:31:29 384.66 KB
Life in stage 2020-02-27 23:21:39 358.08 KB
Demo factory 2020-02-28 12:53:37 330.07 KB
Erasmus 2020-03-01 13:08:58 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-02-27 22:32:59 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-02-28 10:47:05 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-02-28 07:11:17 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-03-01 00:54:04 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-02-25 08:42:15 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-02-24 08:59:48 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-02-26 18:55:03 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-02-29 18:26:34 14.17 KB
SKAITMENINIS KULTŪRINIS PAVELDAS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIŲ KONTEKSTE 208.67 KB
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-01 09:42:51 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-04-01 09:42:51 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:52 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-04-01 09:42:52 2.98 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-01 09:42:52 338.04 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraščiai 2021 2021-01-27 10:11:44 21.65 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2021–2022 mokslo metais maršrutų sąrašas 412.04 KB
Maršrutų sąrašas 2021 Saulėtekio progimnazija 2021-09-14 10:24:05 293.86 KB