Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita už 2023 II ketv 2023-07-19 15:51:51 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m II ketv 834.29 KB
2023 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m I ketv 2023-07-19 15:39:55 1.14 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m I ketv 2023-05-03 15:33:48 865.93 KB
2022 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2022 m_IV ketv 2023-05-12 08:19:22 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022m. 1.05 MB
2022 metų III ketvirtis
finansinių ataskaitų rinkinys 2022 III ketv 3.2 MB
2022 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-11-27 14:11:11 1.83 MB
Finansinės ataskaitos 2022 II ketv 2022-11-27 14:33:23 1.15 MB
2022 metų I ketvirtis
Finansinių ataskaitų rinkinys 7.33 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-11-27 13:50:55 3.73 MB
2021 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022-04-25 09:40:58 4.42 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-03-15 15:40:59 16.03 MB
2021 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.07 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 5.96 MB
2021 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 6 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.59 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 5.93 MB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 4.43 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-10 12:46:17 18.55 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-10-23 08:48:50 1.08 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.32 MB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-07-14 10:44:06 881.08 KB
Finansinių atsakaitų rinkinys 2.23 MB
2020 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:49:38 802.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2019 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 08:59:13 1.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 14:20:23 1.64 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:43:48 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-09 10:43:48 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 09:17:06 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 10:58:43 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 04:00:46 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 01:14:33 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-23 08:47:44 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:47:29 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-03-01 12:20:51 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:19:51 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-29 00:25:25 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:16:04 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 12:49:42 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:25:21 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 09:03:59 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:04:31 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 01:05:16 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:05:01 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 19:07:36 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 04:09:59 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 02:03:36 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 21:29:42 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 09:06:19 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:16:32 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 05:46:40 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-26 14:04:03 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-26 14:12:25 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 15:25:42 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:31:57 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 10:21:23 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-25 07:51:22 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 20:23:44 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 03:47:47 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:03:47 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-24 07:23:41 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 13:39:00 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 22:45:35 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 20:16:47 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 01:19:47 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 05:03:44 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 10:06:31 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:56:51 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 16:10:12 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 11:34:26 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 04:37:22 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 12:29:22 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 03:30:26 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:26:50 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:20:30 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 21:16:48 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo 2023-05-12 09:04:54 169.76 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022 m. 2023-05-12 09:04:54 205.96 KB
Viešųjų pirkimų 2022 metų planas 2023-05-12 09:04:54 2.24 MB
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:54 301.38 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023-05-12 09:04:54 15.31 MB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:55 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2023-05-12 09:04:55 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2023-05-12 09:04:55 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2023-05-12 09:04:55 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2023-05-12 09:04:56 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2023-05-12 09:04:56 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2023-05-12 09:04:56 25.67 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2023-05-12 09:04:57 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2023-05-12 09:04:57 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:57 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2023-05-12 09:04:57 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2023-05-12 09:04:58 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:58 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:58 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:58 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:59 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-12 09:04:59 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2023-05-12 09:04:59 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2023-05-12 09:05:00 129.46 KB
Laiskas_tevams 2023-05-12 09:05:00 30.89 KB
Plakatas 2023-05-12 09:05:00 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2023-05-12 09:05:00 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2023-05-12 09:05:01 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2023-05-12 09:05:01 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2023-05-12 09:05:01 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2023-05-12 09:05:01 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2023-05-12 09:05:02 106.91 KB
Dėl korona viruso 2023-05-12 09:05:02 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023-05-12 09:05:02 417.66 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2023-05-12 09:05:03 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2023-05-12 09:05:03 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2023-05-12 09:05:03 260.31 KB
DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 2023-05-12 09:05:03 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 2023-05-12 09:05:04 131.74 KB
Psichologo pareiginiai nuostatai 2023-05-12 09:05:04 60.81 KB
2021 metais gimnazijoje įsigyti vadoveliai 2023-05-12 09:05:04 417.66 KB
Gimnazijos nuostatai 2023-05-12 09:05:05 277.67 KB
Ramučių gimnazijos 2022-2024 STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2023-05-12 09:05:05 494.24 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-22 2023-05-12 09:05:05 339.12 KB
2022-2023 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 72.01 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2020-11-06 08:13:18 144.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-10 13:38:51 301.77 KB
Valgiaraštis nuo 2020 metų sausio 2 dienos 2021-09-10 13:39:38 14.24 MB
KAINORAŠTIS 2020 m. 2021-02-26 19:04:59 12.78 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 2021-02-26 19:04:59 19.25 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 202109 16.81 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Veiklos programa 2023 2023-08-16 16:49:11 4.95 MB
Veiklos programos tvirtinimas 2023-08-16 16:48:54 288.04 KB
Veiklos programa 2022 2023-08-16 16:48:54 569.72 KB
1 priedas 2023-08-16 16:48:54 246.58 KB
2 priedas 2023-08-16 16:48:54 400.12 KB
3 priedas 2023-08-16 16:48:54 250.53 KB
4 priedas 2023-08-16 16:48:54 266.79 KB
5 priedas 2023-08-16 16:48:55 234.31 KB
6 priedas 2023-08-16 16:48:55 244.99 KB
7 priedas 2023-08-16 16:48:55 615.11 KB
8 priedas 2023-08-16 16:48:55 437.95 KB
9 priedas 2023-08-16 16:48:56 202.2 KB
10 priedas 2023-08-16 16:48:56 221.78 KB
11 priedas 2023-08-16 16:48:56 430.02 KB
12 priedas 2023-08-16 16:48:57 233.03 KB
13 priedas 2023-08-16 16:48:57 388.16 KB
14 priedas 2023-08-16 16:48:57 200.58 KB
Veiklos programa 2021 4.8 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis 2023-07-11 15:30:04 124.16 KB
Darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 124.51 KB
Darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 76.85 KB
Darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 126.92 KB
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 72.17 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 72.14 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2023-07-11 15:30:05 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2023-07-11 15:30:06 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2023-07-11 15:30:06 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2023-07-11 15:30:06 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2023-07-11 15:30:07 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2023-07-11 15:30:07 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2023-07-11 15:30:07 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2023-07-11 15:30:08 60.9 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2023 m I ketv 2023-07-19 15:39:55 1.14 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Dariaus Jono Kazlausko 2022 metų ataskaita 2023-01-31 09:33:39 192.52 KB
Ramučių gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita 2023-01-31 14:12:40 436.51 KB
Dariaus Jono Kazlausko 2021 metų ataskaita 2023-01-31 09:33:39 22.13 MB
Ramučių gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita 2023-01-31 09:33:39 297.78 KB
Dariaus Jono Kazlausko 2021 metų uždaviniai 2023-01-31 09:33:40 199.66 KB
Ramučių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 2023-01-31 09:33:40 119.21 KB
Helenos Daugmaudienės 2019 metų ataskaita 2023-01-31 09:33:40 1 MB
Ramučių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2023-01-31 09:33:40 735.67 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 metams 2023-01-05 09:29:07 2.65 MB
Viešųjų pirkimų 2022 metų planas 2023-05-12 09:04:54 2.24 MB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2023-01-05 09:29:07 2.11 MB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023-05-12 09:04:54 15.31 MB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2020-02-28 08:37:51 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2020-02-28 20:41:21 10.94 MB
Antikorupcinė veikla Atnaujinta Dydis
Korupcijos apklausa 2021 2.12 MB
Korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo planas 2.98 MB
ĮSAKYMAS DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS NAUJOSIOS GIMNAZIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS IR FUNKCIJŲ, KURIAS VYKDANTYS DARBUOTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 2022m. rugsėjo mėn 13 d. Nr. V-98 1.17 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
2023-2024 UGDYMO PLANAS 2023-09-28 09:58:46 599.21 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-28 09:58:46 23.45 MB
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2023-09-28 09:58:46 593.36 KB
V-60 „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023-09-28 09:58:46 381.72 KB
V-82 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ 2023-09-28 09:58:46 1.65 MB
V-83 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-09-28 09:58:46 3.46 MB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-02-26 17:36:31 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-02-27 16:11:56 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-02-28 06:55:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-02-24 03:19:06 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-02-28 09:38:20 185.83 KB
Senjorų diena 2020-02-27 17:05:29 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-02-27 21:31:29 384.66 KB
Life in stage 2020-02-27 23:21:39 358.08 KB
Demo factory 2020-02-28 12:53:37 330.07 KB
Erasmus 2020-03-01 13:08:58 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-02-27 22:32:59 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-02-28 10:47:05 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-02-28 07:11:17 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-03-01 00:54:04 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-02-25 08:42:15 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-02-24 08:59:48 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-02-26 18:55:03 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-02-29 18:26:34 14.17 KB
SKAITMENINIS KULTŪRINIS PAVELDAS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIŲ KONTEKSTE 208.67 KB
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2021-10-26 08:32:47 338.04 KB
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS_2023_V-81 2023-09-28 09:34:41 469.28 KB
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 98.9 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS_V-81_2023 2023-09-28 09:34:57 561.39 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 2.74 MB
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-26 08:32:48 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-10-26 08:32:48 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-10-26 08:32:49 2.98 MB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pareigybių sąrašas 2023-01-23 13:54:18 1.51 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
X30013b_civtom 9.19 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2021–2022 mokslo metais maršrutų sąrašas 412.04 KB
Maršrutų sąrašas 2021 Saulėtekio progimnazija 2021-09-14 10:24:05 293.86 KB
Mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2023–2024 mokslo metais maršrutų sąrašas 108.85 KB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Komunikavimo kompetencija 392.3 KB
Kultūrinė kompetencija 605.75 KB
Pilietiškumo kompetencija 2021-12-09 08:42:55 464.67 KB
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija 586.29 KB
Pažinimo kompetencija 591.36 KB
Skaitmeninė kompetencija 317.15 KB
Tvarkaraščiai2022 Atnaujinta Dydis
Ugdymas Atnaujinta Dydis