Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:35:21 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:35:47 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:34:14 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:34:42 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:10:49 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:31:07 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 09:01:31 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:09:27 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:39:24 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:59:35 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:37:30 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:38:07 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 08:18:24 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:18:47 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-08-25 07:55:39 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:56:22 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 08:39:45 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:40:23 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 08:41:08 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:41:50 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 08:42:36 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:43:21 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 08:44:03 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 08:59:57 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 09:00:36 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 09:01:16 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 09:01:57 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 09:02:35 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 09:03:11 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 10:55:28 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 09:04:32 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:50:18 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:51:19 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:51:56 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:52:08 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:52:14 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:52:19 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:52:25 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:52:31 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:52:42 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:52:47 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 11:59:18 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:53:02 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:53:39 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 14:07:08 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:53:57 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-08-25 07:54:03 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-08-25 07:54:08 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 08:15:29 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-08-25 07:54:14 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-08-25 08:56:26 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-08-25 08:50:36 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-08-25 07:57:36 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-08-25 07:54:57 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-08-25 07:54:51 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-08-25 08:08:09 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-08-25 08:29:08 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-08-25 07:54:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-08-25 07:53:18 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-08-25 07:51:46 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-08-25 07:54:42 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-08-25 07:56:07 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-08-25 07:56:47 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 07:57:22 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-08-25 07:58:00 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-08-25 07:58:35 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-08-25 07:59:05 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-08-25 07:59:41 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 08:00:21 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-08-25 07:55:02 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-08-25 07:55:07 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-08-25 07:55:14 30.89 KB
Plakatas 2019-08-25 07:55:18 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-08-25 08:18:36 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-08-25 08:34:09 155 KB
Konkursas 2019-08-25 04:07:38 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-08-25 08:35:16 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-08-25 08:58:20 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-08-22 03:56:13 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-08-25 08:30:28 183.81 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-08-25 07:54:25 47 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis (papildomo maitinimo) 2018-2019 m.m. 2019-08-25 07:54:19 16.59 MB
Užkandžių asortimentas 2019-08-25 08:58:15 358.33 KB
Maitinimo paslaugos 2019-08-25 08:57:04 11.46 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2019-08-25 08:57:40 67.87 KB
Valgiaraštis 2018-2019 m. m. 2019-08-25 08:10:10 7.72 MB
Valgiaraštis nuo 2019 metų vasario 1 dienos 2019-08-25 08:14:51 12.08 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2019-08-25 08:52:31 102.46 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2019-08-25 08:53:11 173.05 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-08-25 08:08:09 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-08-25 08:29:08 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-08-25 07:54:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-08-25 07:53:18 199.44 KB
Sutartys
ENERGIJOS TIEKIMAS 2018 2019-08-25 08:51:51 3.37 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-08-25 08:17:39 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-08-25 08:18:30 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-08-25 08:18:41 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2019-08-25 08:19:04 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2019-08-24 23:36:56 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2019-08-23 06:34:14 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2019-08-23 05:35:42 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2019-08-19 10:52:49 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2019-08-20 11:20:30 185.83 KB
Senjorų diena 2019-08-24 13:34:43 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2019-08-24 16:24:43 384.66 KB
Life in stage 2019-08-23 00:35:34 358.08 KB
Demo factory 2019-08-25 06:16:25 330.07 KB
Erasmus 2019-08-24 06:17:07 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2019-08-25 10:48:00 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2019-08-25 03:02:24 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2019-08-25 10:12:38 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2019-08-24 02:25:38 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2019-08-24 22:14:00 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2019-08-17 20:12:12 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2019-08-17 07:08:53 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2019-08-20 21:02:19 14.17 KB