Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-15 12:40:57 1.23 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-15 12:40:57 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-12 22:29:10 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-19 10:40:57 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-20 00:11:56 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-18 05:56:03 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-17 16:58:55 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-16 04:31:12 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-19 16:38:40 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-16 04:30:14 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-18 22:10:00 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-16 08:38:20 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-16 05:24:30 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-15 00:39:46 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-18 14:15:19 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-17 06:30:17 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-13 10:52:12 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-11-13 17:50:39 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-13 08:33:53 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-16 05:15:32 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-19 08:17:26 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-17 15:03:20 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-11 08:00:58 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-18 01:12:16 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-15 12:21:35 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-16 23:28:27 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-19 03:47:59 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-18 23:27:47 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-14 00:00:56 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-19 02:33:24 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-14 16:55:04 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-15 08:20:17 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-19 08:23:33 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-18 05:48:54 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-17 19:38:27 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-16 08:13:46 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-12 22:38:29 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-19 16:06:43 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-15 11:42:01 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-13 10:04:48 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-19 15:56:56 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-19 17:45:46 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-16 15:08:12 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-15 21:34:58 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-20 04:45:50 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-16 16:54:11 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-13 06:52:19 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-19 09:29:09 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-15 04:45:19 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-11-17 08:52:16 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-11-17 15:09:54 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-11-19 14:16:40 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-11-20 05:35:16 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-11-19 10:07:35 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-11-18 18:43:19 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-11-13 08:34:08 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-11-19 04:26:19 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-11-16 13:01:51 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-11-18 16:15:33 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-11-19 23:44:59 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-11-18 23:42:48 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-11-16 19:36:13 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-11-17 01:10:14 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-11-17 15:31:24 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-11-18 21:48:40 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-11-19 09:55:58 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-11-19 19:53:22 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-11-13 08:34:22 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-11-14 23:10:19 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-11-18 09:21:04 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-11-11 05:23:45 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-15 12:59:51 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-11-19 03:53:43 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-11-16 20:16:54 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-11-17 03:48:16 30.89 KB
Plakatas 2019-11-19 17:58:21 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-11-20 01:10:16 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-11-19 16:56:56 168.5 KB
Konkursas 2019-11-16 16:51:25 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-11-20 04:30:13 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-11-19 11:09:03 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-11-18 12:54:40 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-11-19 15:44:16 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-11-19 18:16:56 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-11-19 19:46:50 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2019-11-17 15:10:43 5.63 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-11-19 16:11:23 26.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis nuo 2019 metų rugsėjo 2 dienos 2019-11-19 16:47:55 6.02 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2019-11-17 15:09:44 102.46 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2019-11-17 14:11:04 125.93 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2019-11-18 21:24:06 125.97 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-11-18 16:15:33 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-11-19 23:44:59 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-11-18 23:42:48 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-11-16 19:36:13 199.44 KB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2019-11-16 23:24:06 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2019-11-16 16:51:18 10.94 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-11-14 09:50:29 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-11-19 10:58:52 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-11-19 14:56:26 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2019-11-17 15:38:11 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2019-11-18 13:00:44 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2019-11-18 13:01:18 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2019-11-18 13:02:07 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2019-11-18 13:02:38 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2019-11-13 12:12:36 185.83 KB
Senjorų diena 2019-11-18 13:04:24 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2019-11-17 11:00:45 384.66 KB
Life in stage 2019-11-17 01:36:58 358.08 KB
Demo factory 2019-11-18 13:03:19 330.07 KB
Erasmus 2019-11-19 20:33:12 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2019-11-10 15:05:32 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2019-11-13 06:35:37 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2019-11-19 13:19:12 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2019-11-19 19:31:49 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2019-11-18 15:29:58 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2019-11-15 03:52:02 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2019-11-19 08:53:42 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2019-11-20 04:56:35 14.17 KB