Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:44:27 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-16 15:43:35 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:43:29 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-16 07:39:52 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:43:10 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-16 11:23:41 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:50:29 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:43:06 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:50:22 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:50:25 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:49:42 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:49:57 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-06-15 09:49:05 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-16 16:43:36 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-14 19:39:03 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:46:00 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:46:10 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:46:15 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-17 00:16:37 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:46:21 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:46:27 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 21:43:22 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-16 05:44:18 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:46:40 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-16 09:31:53 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:46:53 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-17 11:03:43 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:47:02 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-17 02:00:22 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:47:11 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:47:13 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-17 11:03:42 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:47:20 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:47:28 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 12:33:06 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:47:34 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:47:39 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 23:42:27 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:47:53 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:47:56 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-17 01:20:20 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-17 04:32:02 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-15 09:48:13 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:48:17 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-06-16 11:43:52 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-15 09:48:24 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-06-15 09:44:06 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-06-15 19:21:45 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-06-16 05:26:09 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-06-17 04:18:12 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-06-17 11:22:43 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-06-15 09:48:46 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-06-17 00:08:31 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-06-15 09:44:45 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-06-15 12:04:08 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-06-17 00:43:12 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-06-15 13:16:58 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-06-15 09:45:00 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-06-16 05:15:05 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-06-15 09:44:11 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-06-16 01:35:34 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-06-15 09:44:26 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-06-15 23:01:05 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-06-16 09:43:19 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-06-15 09:44:36 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-06-16 15:27:51 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-06-16 16:07:11 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-06-17 09:19:48 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-06-15 09:48:52 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-06-15 09:48:57 30.89 KB
Plakatas 2019-06-16 19:59:37 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-06-16 20:38:30 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-06-15 09:50:06 155 KB
Konkursas 2019-06-15 09:50:12 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-06-17 00:35:45 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-06-15 09:50:50 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-06-15 09:43:01 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-06-17 10:06:28 131.92 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-06-17 07:36:08 47 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis (papildomo maitinimo) 2018-2019 m.m. 2019-06-16 00:58:28 16.59 MB
Užkandžių asortimentas 2019-06-15 09:50:34 358.33 KB
Maitinimo paslaugos 2019-06-17 07:48:16 11.46 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2019-06-16 12:59:28 67.87 KB
Valgiaraštis 2018-2019 m. m. 2019-06-16 21:52:00 7.72 MB
Valgiaraštis nuo 2019 metų vasario 1 dienos 2019-06-15 09:43:57 12.08 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-06-15 09:44:45 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-06-15 12:04:08 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-06-17 00:43:12 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-06-15 13:16:58 199.44 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-06-17 06:15:22 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-06-16 05:06:42 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-06-16 17:03:21 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2019-06-15 09:44:58 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2019-06-15 09:45:04 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2019-06-15 09:45:12 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2019-06-15 09:45:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2019-06-15 09:45:25 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2019-06-15 15:22:02 185.83 KB
Senjorų diena 2019-06-15 09:45:39 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2019-06-15 09:45:43 384.66 KB
Life in stage 2019-06-15 09:45:49 358.08 KB
Demo factory 2019-06-15 19:30:15 330.07 KB
Erasmus 2019-06-17 11:06:00 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2019-06-15 09:49:31 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2019-06-15 09:49:34 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2019-06-15 09:49:39 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2019-06-15 11:20:21 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2019-06-16 14:36:00 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2019-06-16 11:26:43 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2019-06-17 05:26:07 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2019-06-15 15:40:02 14.17 KB