Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 13:39:10 1.23 MB
2019 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:15:23 1.22 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 13:39:10 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:14:57 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:14:29 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:14:32 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:14:21 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 06:29:06 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:13:01 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:14:13 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:11:52 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-21 16:15:09 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:11:28 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:11:45 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:11:20 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 14:43:24 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:10:42 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:10:56 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-01-23 00:10:11 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:10:17 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 10:08:18 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 08:24:17 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-22 23:57:57 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-22 23:58:25 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-22 23:58:51 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-22 23:59:25 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-22 23:59:59 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 03:53:57 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:01:53 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:02:22 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:02:50 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:03:20 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:03:47 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 03:38:13 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:04:55 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:05:30 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:06:04 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:52:21 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:06:58 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:07:26 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:07:50 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:08:12 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:08:45 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:09:19 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:09:20 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-22 04:48:12 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:09:27 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:09:31 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-21 16:16:13 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:09:35 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-01-23 00:09:40 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-01-23 00:09:44 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-01-23 00:14:07 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2020-01-23 01:11:41 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2020-01-23 00:11:35 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2020-01-23 00:15:53 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2020-01-23 00:10:30 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2020-01-23 00:09:55 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2020-01-23 00:09:52 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-01-23 00:15:45 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-01-23 00:15:50 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-01-23 00:15:35 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-01-23 08:28:04 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2020-01-23 00:15:58 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-01-23 00:16:09 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2020-01-23 12:07:21 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-01-23 06:06:47 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2020-01-23 13:23:48 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2020-01-22 23:47:06 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2020-01-22 23:47:40 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-01-22 23:48:13 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-01-23 06:43:20 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-01-22 23:49:24 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2020-01-23 00:09:57 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2020-01-23 00:10:03 129.46 KB
Laiskas_tevams 2020-01-23 00:10:06 30.89 KB
Plakatas 2020-01-23 05:33:18 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2020-01-23 00:10:49 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2020-01-23 00:11:10 168.5 KB
Konkursas 2020-01-23 00:11:14 604.9 KB
Edukacinis centras 2020-01-23 00:11:17 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2020-01-23 00:11:39 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2020-01-21 16:16:50 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2020-01-23 00:14:09 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2020-01-23 00:14:48 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2020-01-23 00:14:52 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2020-01-23 02:37:31 5.63 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2020-01-23 00:09:50 26.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis nuo 2020 metų sausio 2 dienos 2020-01-23 15:36:02 14.24 MB
KAINORAŠTIS 2020 m. 2020-01-23 00:15:18 12.78 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 2020-01-23 00:15:28 19.25 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2020-01-23 01:57:29 102.46 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2020-01-23 00:14:45 125.93 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2020-01-23 00:15:11 125.97 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2020-01-23 00:15:14 127.62 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-01-23 00:15:45 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-01-23 00:15:50 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-01-23 00:15:35 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-01-23 08:28:04 199.44 KB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2020-01-23 00:14:38 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2020-01-23 00:15:00 10.94 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-23 01:35:06 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-22 23:50:30 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-23 01:57:14 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2020-01-22 23:50:44 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-01-23 10:27:12 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-01-22 23:51:47 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-01-23 01:41:47 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-01-22 23:52:54 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-01-22 23:53:27 185.83 KB
Senjorų diena 2020-01-22 23:54:00 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-01-22 23:54:41 384.66 KB
Life in stage 2020-01-23 12:07:24 358.08 KB
Demo factory 2020-01-23 10:08:29 330.07 KB
Erasmus 2020-01-23 13:16:12 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-01-23 00:10:34 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-01-23 00:10:36 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-01-23 00:10:39 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-01-23 00:13:36 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-01-23 00:13:39 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-01-23 00:13:46 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-01-23 00:13:53 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-01-23 00:13:55 14.17 KB