Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-10-23 08:48:50 1.08 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.32 MB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-07-14 10:44:06 881.08 KB
Finansinių atsakaitų rinkinys 2.23 MB
2020 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:49:38 802.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2019 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 08:59:13 1.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 14:20:23 1.64 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:43:48 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-09 10:43:48 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 09:17:06 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 10:58:43 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 04:00:46 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 01:14:33 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-23 08:47:44 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:47:29 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-03-01 12:20:51 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:19:51 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-29 00:25:25 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:16:04 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 12:49:42 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:25:21 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 09:03:59 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:04:31 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 01:05:16 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:05:01 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 19:07:36 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 04:09:59 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 02:03:36 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 21:29:42 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 09:06:19 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:16:32 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 05:46:40 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-26 14:04:03 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-26 14:12:25 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 15:25:42 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:31:57 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 10:21:23 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-25 07:51:22 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 20:23:44 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 03:47:47 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:03:47 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-24 07:23:41 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 13:39:00 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 22:45:35 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 20:16:47 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 01:19:47 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 05:03:44 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 10:06:31 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:56:51 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 16:10:12 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 11:34:26 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 04:37:22 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 12:29:22 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 03:30:26 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:26:50 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:20:30 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 21:16:48 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2020-02-27 11:38:11 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2020-09-03 20:01:32 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2020-03-01 06:17:22 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2020-02-28 00:04:58 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2020-02-24 01:14:19 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2020-02-29 03:33:41 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2020-02-25 11:32:39 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-02-25 16:21:02 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-02-22 01:21:22 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-02-29 07:17:57 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-02-28 22:16:24 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2020-02-28 06:37:56 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2020-02-29 15:29:20 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2020-02-29 02:29:28 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2020-02-28 18:40:29 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2020-03-01 13:08:50 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2020-02-24 14:24:32 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2020-02-23 17:46:59 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020-02-29 15:57:26 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2020-02-24 06:00:24 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-29 13:23:17 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2020-02-27 17:45:51 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2020-02-26 12:51:36 129.46 KB
Laiskas_tevams 2020-02-28 01:29:51 30.89 KB
Plakatas 2020-03-01 02:55:29 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2020-02-27 18:26:34 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2020-02-28 23:34:47 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2020-02-28 10:49:58 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2020-02-28 15:06:25 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2020-02-27 22:39:13 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2020-02-26 14:21:18 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2020-02-29 11:55:07 5.63 MB
Dėl korona viruso 2020-02-29 23:34:47 39.51 KB
Vadovėliai ir mokymo priemonės 126.59 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2.68 MB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2020-11-06 08:13:18 144.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis nuo 2020 metų sausio 2 dienos 2020-02-22 02:02:41 14.24 MB
KAINORAŠTIS 2020 m. 2020-02-22 02:02:31 12.78 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 2020-02-22 02:02:23 19.25 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2021-01-06 11:53:25 60.9 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Helenos Daugmaudienės 2019 metų ataskaita 2020-06-03 15:21:20 1 MB
Ramučių gimnazijos 2019 veiklos ataskaita 735.67 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2020-02-25 16:21:02 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2020-02-22 01:21:22 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2020-02-29 07:17:57 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2020-02-28 22:16:24 199.44 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-11-03 14:14:27 2.11 MB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2020-02-28 08:37:51 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2020-02-28 20:41:21 10.94 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2020-09-02 12:29:31 593.36 KB
Ugdymo plano 6 priedas 2020 2020-10-02 15:15:31 92.79 KB
Ugdymo plano 7 priedas 2020 2020-10-02 15:16:02 91.48 KB
Ugdymo plano 8 priedas 2020 2020-10-02 15:16:38 102.8 KB
Ugdymo plano 9 priedas 2020 2020-10-02 15:17:11 95.51 KB
V-37 direktoriaus įsakymas Nr.V-81 dėl ugdymo plano patvirtinimo pakeitimo 2019-09-06 1.3 MB
V-60 „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 381.72 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-02-26 17:36:31 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-02-27 16:11:56 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-02-28 06:55:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-02-24 03:19:06 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-02-28 09:38:20 185.83 KB
Senjorų diena 2020-02-27 17:05:29 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-02-27 21:31:29 384.66 KB
Life in stage 2020-02-27 23:21:39 358.08 KB
Demo factory 2020-02-28 12:53:37 330.07 KB
Erasmus 2020-03-01 13:08:58 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-02-27 22:32:59 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-02-28 10:47:05 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-02-28 07:11:17 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-03-01 00:54:04 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-02-25 08:42:15 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-02-24 08:59:48 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-02-26 18:55:03 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-02-29 18:26:34 14.17 KB
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2020-02-29 13:27:51 338.04 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2020-03-01 07:48:34 203.57 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 259.22 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2020-10-29 08:07:04 2.98 MB