Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-18 15:53:17 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-21 12:38:20 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-17 05:26:24 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-20 23:31:30 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-18 08:53:24 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-17 05:26:27 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-20 17:17:23 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-20 02:23:55 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-18 13:40:31 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-17 05:26:29 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2019-04-19 23:51:53 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-17 05:26:45 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-18 07:21:56 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-17 05:26:39 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-13 21:55:51 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-20 11:59:45 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-13 22:03:21 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-18 08:54:23 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-19 22:18:38 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-19 11:41:32 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-20 23:31:31 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-18 08:47:26 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-12 08:39:37 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:39 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-19 04:06:07 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-18 08:30:50 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-12 08:39:27 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:27 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-18 16:14:19 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:29 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-16 01:16:34 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:32 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-12 15:25:57 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-21 04:01:32 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-19 23:35:03 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:33 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-12 08:39:39 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-20 10:15:41 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-19 18:50:57 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-19 22:28:30 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-21 07:49:54 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-14 20:25:22 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019-04-20 05:56:31 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-04-12 08:39:35 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-04-21 12:33:18 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-04-17 05:29:28 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-04-17 18:46:12 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-04-20 17:22:45 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-04-17 05:36:43 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-04-20 16:09:08 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-04-20 15:07:28 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-04-19 10:36:17 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-04-20 22:56:53 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-04-18 16:50:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-04-20 23:24:47 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-04-20 02:14:02 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-04-21 12:00:42 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-04-19 07:34:28 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-04-21 07:00:10 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-04-19 11:00:08 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-04-20 13:58:30 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-04-17 15:44:42 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-04-17 15:46:47 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-04-17 15:45:58 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-04-20 20:57:39 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-04-17 16:14:37 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-04-17 15:16:10 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-04-21 07:12:29 30.89 KB
Plakatas 2019-04-21 09:44:46 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-04-21 11:08:11 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-04-21 03:37:58 155 KB
Konkursas 2019-04-18 19:55:17 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-04-21 09:48:06 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-04-17 05:36:16 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-04-21 07:14:44 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-04-18 21:45:27 131.92 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2019-04-20 10:55:20 47 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis (papildomo maitinimo) 2018-2019 m.m. 2019-04-19 18:46:33 16.59 MB
Užkandžių asortimentas 2019-04-21 09:41:37 358.33 KB
Maitinimo paslaugos 2019-04-19 22:30:52 11.46 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2019-04-19 07:37:09 67.87 KB
Valgiaraštis 2018-2019 m. m. 2019-04-21 07:01:44 7.72 MB
Valgiaraštis nuo 2019 metų vasario 1 dienos 2019-04-20 14:16:19 12.08 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-04-19 10:36:17 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-04-20 22:56:53 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-04-18 16:50:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-04-20 23:24:47 199.44 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
1-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-04-21 08:24:54 246.78 KB
2-jų gimnazijos klasių 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-04-20 23:35:27 266.79 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2015-2016/2016-2017 mokslo metų ugdymo planas 2019-04-17 05:29:54 276.27 KB
3-4 jų gimnazijos klasių 2016-2017/2017-2018 mokslo metų ugdymo planas 2019-04-17 05:29:55 276.42 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2019-04-21 11:24:56 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2019-04-21 11:34:00 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2019-04-19 09:56:46 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2019-04-21 11:57:53 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2019-04-20 11:22:05 185.83 KB
Senjorų diena 2019-04-15 11:56:52 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2019-04-21 11:55:45 384.66 KB
Life in stage 2019-04-14 04:04:32 358.08 KB
Demo factory 2019-04-20 23:26:12 330.07 KB
Erasmus 2019-04-20 21:52:13 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2019-04-21 11:21:38 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2019-04-21 11:22:25 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2019-04-21 11:24:20 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2019-04-18 16:29:23 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2019-04-20 14:56:02 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2019-04-21 12:38:10 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2019-04-21 12:38:13 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2019-04-17 05:28:57 14.17 KB