Projektinė veikla

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
 • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
 • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Nuorodos:
https://digitalculturalheritage6.wordpress.com/

ir https://digitalculturalheritageebook.wordpress.com/

Veikla ir rezultatai 

Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.

Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Įgyvendinant veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“ kartu su partneriais (Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru)  Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika-IT arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti  formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus, vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarus. Projekto lėšomis centruose kuriamos laboratorijos bus aprūpintos priemonėmis ir įranga bei baldais, bus parengti centruose atliekamų tiriamųjų darbų aprašai.

Informaciją teikia: projekto vadovė Dalia Lėckaitė, el. p.  dalia.leckaite@nsa.smm.lt, tel. +370 684 43 245; projekto administratorė  Giedrė Daugirdienė, el. p. giedre.daugirdiene@nsa.smm.lt,  tel. +370 684 43187;   projekto finansininkė Vilma Mizeikienė, el. p. vilma.mizeikiene@nsa.smm.lt, tel. +370 658 20 984.

 

KULTŪRINIS PAVELDAS PER SKAITMENINES PATIRTIS

VIDEO

Šiandien daug kalbame apie kultūrą, identitetą, vertybes ir savo krašto pažinimą. Kiekviena šalis turi nepaprastai turtingą kultūrinį palikimą, svarbų ir artimą, metai iš metų perduodamą kartoms. 
Kol jaunas žmogus, jis geria į save tai, kas vėliau tampa kiekvieno savastimi, asmenine vertybe. Ir tai vyksta kiekviename pasaulio kampelyje! 
Vieniems keistai skambantys muzikos garsai yra gražiausia muzika kito ausiai, vieniems duona ir druska yra simboliu tapęs derinys, kitiems tai tik kasdienis maistas. 
Ar būtina pažinti tai, kas tau nėra artima? Ar reikia bandyti suprasti tai, ko nesi patyręs ar išbandęs? Turbūt, kad tai yra svarbu. Svarbu todėl, kad suprastume, kokias vertybes puoselėja ne tik mūsų kraštas, bet ir visas pasaulis. Ir suprastume, kad esminės vertybės mažai kuo skiriasi.
Ramučių gimnazistai pasinėrė į kultūrinį pažinimą jau 2020 metų rudenį, kai pirmą kartą susitikome aptarti dvejus metus truksiančias Erasmus+ veiklas. Šešios šalys – Italija, Ispanija, Portugalija, Turkija, Estija ir Lietuva – pasileido į pažintinį kultūrinį turą! Erasmus+ projektas „Skaitmeninis kultūrinis paveldas XXI amžiaus įgūdžių kontekste” apjungė šešių šalių dalyvius, suteikdamas galimybę pasidalinti savo kraštui būdinga kultūrine savastimi naudojant skaitmenines priemones. 
Argi galima dar ką nors naujo sukurti, kai gausu profesionalios medžiagos!? Įsitikinome, kad galima! Galima sukurti tai, ką mato, jaučia ir žino mokiniai, jų šeimos nariai, jų seneliai ir netgi proseneliai! O jie žino daug! 
Neleidome liūdesiui apgaubti projekto dalyvių dėl pandemijos sukurtų barjerų iš arčiau pažinti ir pabūti kultūrinėje erdvėje šalies, kurioje turėjo vykti mobilumai, tad visas veiklas perkėlėme į virtualią erdvę. Pirmasis virtualus susitikimas vyko Portugalijoje sausio 18-20 dienomis. Antrasis susitikimas vyko Estijoje kovo 17-19 dienomis, o trečiasis susitikimas vyko Lietuvoje balandžio 26-28 dienomis. 
Visi susitikimai turėjo panašų veiklų išdėstymą, tačiau kultūrinės veiklos buvo skirtingos. Visų pirma mokiniai supažindindavo su savo krašto apylinkėmis, virtualiai pavedžiodavo po savo ugdymo įstaigą pristatydami ugdymosi aplinką ir veiklas. Dar pirmomis susitikimo dienomis grupėse mokėmės projekto partnerių kalbos, kai mokiniai, tapę mokytojais, mokė partnerius elementarių frazių savo kalba. Labai smagu bent trumpam gebėti portugališkai ir estiškai prisistatyti ir trumpai papasakoti apie save  . Tradiciškai mokiniai namie gamindavo savo kraštui būdingus patiekalus filmuodami visą gaminimo procesą. Kultūrinėms veikloms pasiruošti ir pristatyti visų šalių parneriai ieškojo ir rado unikalių būdų! 
Mokiniai „pajungė“ savo artimuosius, senelius ir gimines pasidalinti patirtimi, papasakoti apie savo vaikystę, pomėgius, tradicinį gyvenimo būdą, žaistus žaidimus, puoselėtas šeimos tradicijas ir kt. Ir visa tai mokiniai paruošė originaliai filmuodami, ruošdami vertimus, subtitrus, muzikuodami, šokdami, dainuodami, piešdami, siūdami ir kt. Mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse naudodami virtualias platformas, kurdami tradicinius gyvenamuosius namus, kurdami žaislų istorijas, šokdami tradicinius šokius. 
Lietuvaičiai didžiuodamiesi mokė lietuvių kalbos, pristatydami jos tolimą ir garbingą kilmę (nepaprastas jausmas girdėti tiek užsieniečių, trumpai pristatančių save ir savo pomėgius lietuviškai! Žinoma, virėme cepelinus, ragavome burokėlių sriubą ir šaltibarščius virtualiai (gerai, kad pristatymas sutapo su pietų pertrauka  ). Visų šalių dalyviai pristatė savo šaliai, regionui, kraštui būdingą tradicinę muziką, dainas, šokius ir rūbus. Kūrybinių dirbtuvių metu nuo šokių siūbavo grindys skirtinguose pasaulio kampeliuose! 
Virtualus mobilumas Lietuvoje užsibaigė su gilia emocija. Iš kurgi tai emocijai rastis nuotoliu, kai pirmadienį visi susitikę stebeilijome į 55 veidus? Būtent bendravimas sušildė ir pavertė visą kompiuterio ekraną širdelių jūra. Po prakaitu lietuvaičiai šokdino kitų šalių dalyvius: mokinius ir mokytojus! Nušilę visi trypė klumpakojį. Bijojome – ar pavyks! Kaipgi nepavyks, jei visi išsiilgę judesio, bendravimo ir veiksmo... 
Kaip ir kiekvienai mamai savas vaikas mieliausias, taip ir mums buvo labai malonu išgirsti daug gražių žodžių ir pagyrų Ramučių moksleiviams. Turi tie ramutiškiai kažką tokio, kas priverčia nejučia džiaugtis ir didžiuotis jais, o dar kai užsieniečiai negaili gero žodžio! Be konkurencijos, be kirminų kišenėje! Tai mūsų krašto vaikai, kuriantys savo vertybių lobyną, kad perduotų tą patirtį ateities kartoms.
Susitikimą užbaigėme italų koordinatoriaus Giorgio Marsan viltingu pastebėjimu, kad kitas mobilumas spalio mėnesį jau vyks gyvai. Tad, nepykdydami Dievų, visi tykiai tikime ir laukiame...

Projekto koordinatorė Lietuvoje 
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokytoja Vita Mėlenienė

 

VISKĄ KEIČIA APLINKYBĖS, BET JOS NEATIMA GALIMYBĖS IEŠKOTI NAUJŲ BŪDŲ REZULTATAMS SIEKTI

Rudenį prasidėjęs Erasmus+ projektas ,,Skaitmeninis kultūrinis paveldas XXI amžiaus įgūdžių kontekste" Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje po truputį pildosi bendromis veiklomis tarp mokinių ir mokytojų iš šešių Europos šalių: Italijos, Turkijos, Ispanijos Lietuvos, Estijos ir Portugalijos.
Be įprastų suplanuotų veiklų mokiniai buriasi į neformalius būrelius, domisi aktualia informacija, bendrauja ir dalinasi įspūdžiais ne tik projekto temomis, bet ir visus dabar palietusia epidemijos tema. Mokiniai kaip niekada susitelkę bendroms veikloms, supratingi, iniciatyvūs, organizuoti ir kūrybingi - stebina sutelktumas ir atsakingumas.
Neįprasta, tačiau Portugalijoje turėjęs vykti pirmasis mobilumas vyks virtualiai, nuotoliu. Visų projekto partnerių šalių mokiniai pristatys savo mėgstamiausius vaikystės žaislus ir apibūdins žaidimus, įtraukdami tėvus, senelius, taip kaupdami informaciją apie tai, kiek panašumų ir skirtumų yra tarp šalių, bei taip kaupiant informaciją skaitmeniniais formatais. Su partneriais aptartos veiklos, mokinių įtraukimas ir komandinio darbo suplanavimas. 
Pasikeitus epidemiologinei situacijai mokiniai turės galimybę vykti į tarptautinius mobilumus taip kompensuodami bendravimo su bendraamžiais stoką ir veiklos rezultatų pristatymą. 
Iš tiesų virtualus bendravimas nuotoliu skamba lyg ir nuostolingai, lyg ir atimantis galimybę jauniems žmonėms bendravimu plačiau aptarti nesuskaičiuojamą aibę temų, tačiau, matant jų emocijas, energiją ir užsidegimą, smagu žinoti, kad veiksmas vyksta ir, šiuolaikinių technologijų teikiamų galimybių dėka, atveria kelius į platesnį bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Mokiniai ir mokytojai susipažino, pristatė savo šalį, regioną, miestą, mokyklą; kūrė logotipus (mūsų mokiniai savo komandoje jų paruošė net 12!), paruošė žaidimus šalių pažinimui, kuris leido ne tik pagilinti žinias, bet ir smagiai praleisti laiką. 
Smagu... Juk be formaliu ir neformalu būdu įgytų žinių ir patirties, taip užsimezga ryšiai visam gyvenimui... Dar ir dabar ne vienas buvęs mokinys pamena pirmųjų projektų įspūdžius, žmones, lanko vieni kitus svečiose šalyse, sveikina ypatingomis progomis, jaučia artimą ryšį, nes svečioje šalyje pasijuto lyg namie. 
Ir ne taip paprasta sušildyti svečius taip, kad jie išvykę dar ilgai kartotų, kad man Lietuva - tai jūs, jūsų mokyklos bendruomenė, nes daugiau sąsajų su Lietuva kaip ir neturėjome. Tad visuomet svarbu skiepyti atsakomybės jausmą už savo veiksmus ir elgesį mokiniams, nes taip mes reprezentuojame savo šeimą, iš kurios kilome, savo įstaigą, kurioje dirbame, savo šalį, kurioje augame(-ome), gyvename dirbame ir mylime...
    Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
    Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė Lietuvoje 
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokytoja Vita Mėlenienė

Kelios akimirkos iš projekto veiklų:
DIGITAL CULTURAL HERITAGE THROUGHOUT 21ST CENTURY SKILLS

 

LEAN gimnazijoje

Struktūrinių reformų ir kitų į viešosios politikos pokyčius orientuotų sisteminių darbų įgyvendinimui neretai pritrūksta sisteminio požiūrio į atliekamas veiklas, siekiamo tikslo identifikavimo, įsigilinimo į veiklos kokybę. Taip pat iššūkiu tampa rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato matavimas, kaip atlikti vieną ar kitą veiklą efektyviau, kokybiškiau ir greičiau.

    Siekiant sukurti viešojo sektoriaus veiklos valdymo sistemą leidžiančią nuolat gerinti vykdomų funkcijų kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti valstybinio sektoriaus, savivaldos įstaigų veiklą, pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamas projektas - „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“.

   Projektu siekiama gerinti Akmenės rajone gyvenančių asmenų aptarnavimo viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant LEAN metodologiją, sufokusuojant jos poveikį į socialinių ir švietimo paslaugų gerinimą.

   Projekto apimtyje diegiami LEAN metodai:

 • Asaichi (siekiama nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į problemų šalinimą ir strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą, laiku identifikuoti ir šalinti problemas);
 • VSM Vertės srauto žemėlapis (siekiama išanalizuoti organizacijos vykdomus procesus, nustatyti vertę kuriančius ir vertės nekuriančius žingsnius);
 • VACA (siekiama išanalizuoti ir optimizuoti organizacijos vykdomus procesus);
 • PDCA (siekiama tobulinti veiklą, surasti esmines problemos atsiradimo priežastis ir numatyti veiksmus joms pašalinti);
 • Standartizuotas darbas (siekiama nustatyti geriausią praktiką, kaip atlikti konkretų darbą);
 • Kaizen (siekiama panaudoti visą darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui).

Projekto pradžia – 2020-03

Projekto pabaiga- 2021-10

Projekto vertė - 291.256,12 Eur, iš jų: 247.567,70 ES struktūrinių fondų lėšos ir 43.688,42 Eur SB lėšos.

Projekto dalyviai:

 • Akmenės rajono savivaldybės administracija;
 • Socialinių paslaugų įstaigos: Akmenės rajono socialinių paslaugų namai ir Akmenės rajono paramos šeimai centras.
 • Švietimo įstaigos: Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija, Akmenės rajono Ventos gimnazija, Akmenės rajono Akmenės gimnazija, Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla, Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Atžalynas“, Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis „Buratinas“ (po rugsėjo 1 d. abu darželiai bus sujungti ir pavadinti Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla), Akmenės rajono Sporto centras, Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla (rugpjūčio 15d. abi muzikos mokyklos bus sujungtos ir vadinsis Akmenės rajono meno mokykla).

Projekto LEAN metodų diegimą įgyvendina ūkio subjektų grupė:

 • UAB „Efektyvi vadyba“;
 • UAB „TOC“ sprendimai.

Projekto LEAN metodų diegimo vadovas – UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas.

Erasmus+ projektai

 

 

Projekto pavadinimas

Trumpas aprašymas

Tipas

Skirtas finansavimas

Dalyviai/

šalys partnerės

Vykdymo laikas

Vykdanti organizacija

Lietuvoje

Koordinatorius

1.

WATERHOLIC
A DROP OR WATER – A DROP OF HOPE

 

 

 

 

 

„LAŠAS VANDENS – LAŠAS VILTIES“

Projekto „Lašas vandens –lašas vilties“  veiklose darbo metodai, priemonės ir strategijos  parinktos atsižvelgiant į bendrąją Europos principų sistemą, susijusią su aplinkosaugos politika, konkrečiai – vandens valdymo klausimu. 

Projekto vystymas iš anksto numatė dirbančiųjų projekte, kurie gali dirbti komandinį darbą, įgūdžių tobulinimą: aktyvų klausymą, empatiją, nuolatinį bendravimą ir lyderystės skatinimą.

Mokiniams pateikiamos įvairios individualios užduotys, skatinančios taikyti teorines žinias, ieškoti sprendimų tikslui pasiekti. Skiriamos užduotys, kurios skatina vaikus tyrinėti, ieškoti, analizuoti ir pritaikyti žinias praktinėje veikloje. 

Projekte apgalvotas būtinų įgūdžių, ypač informacinių technologijų, bendravimo sugebėjimų ir kalbinių įgūdžių vystymas. 

Atsižvelgta į projekto veiklų tarpkultūrinį aspektą, kurio pagalba mokiniai plečia savo kultūrinį požiūrį ir susipažįsta su kitų Europos šalių kultūra ir civilizacija tam, kad pajustų bendros Europos kultūros formavimo ir bendros erdvės poreikį. 

Skatinama vienybė per įvairovę padėdant jauniems žmonės tapti aktyviais ir atsakingais sprendimų kūrėjais.   

Erasmus+ (KA)

Švietimo mainų

paramos fondas

2 1000€

Lietuva

Rumunija

Italija

Graikija

Turkija

2013-2015

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita Mėlenienė

2.

GUIDE TO

SUCCESS

 

„KELIAS Į

SĖKMĘ“

Projekto temos:

Verslumas

Savanorystė

Viešieji ryšiai

Erasmus+

Jaunimo mainai Švietimo mainų

paramos fondas

 

-

Lenkija

Lietuva

Portugalija

 

2015-2016

2016 vasario

12-20d.d.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita Mėlenienė

3.

LIFE ON STAGE. PERFORMING TO LEARN – LEARNING TO PERFORM!

 

 

 

 

GYVENIMAS SCENOJE. VAIDINDAMI MOKOMĖS - MOKYDAMIESI VAIDINAME!

Projekto tikslai apima siekius:

tobulinti mokinių lingvistinę kompetenciją mokantis užsienio kalbos mokytojų sukurtų

tiesioginių bendravimo situacijų metu;

naudoti teatrą, vaidybą kaip priemonę pagerinti užsienio kalbos žinias ir kaip ryšį tarp

moksleivių iš skirtingų šalių dalintis kultūriniu turiniu tarpgrupinių užsiėmimų metu;

didinti informuotumą apie kultūrinę įvairovę tarp labai skirtingų Europos vietų – šiuo atveju, žmiesto aplinkos, kaimo vietovių pietuose su pramonine šiaure.

Erasmus+ (KA2)

Švietimo mainų

paramos fondas

8 080€

 

2016-2017

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita Mėlenienė

4.

DEMO FACTORY

Pagrindinė Erasmus + jaunimo mainų keturšalių partnerysčių projekto DEMO FACTORY tema –

demokratija ir pilietiškumas.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių pilietiškumą įtraukiant juos į ateities kūrimo procesą;

didinti aktyviai rinkimuose dalyvaujančių jaunų žmonių skaičių tiek šalies, tiek Europos lygmeniu.

Erasmus+ jaunimo mainai

Švietimo mainų

paramos fondas

-

42 asmenys iš Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos ir Slovakijos.

2017

Sausio 15-23

 

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

 

5.

 YOUNG EUROPEAN ENTREPRENEURS’ SCHOOLS

„EUROPOS MOKYKLŲ JAUNIEJI VERSLININKAI“

Projektas suteiks mokiniams galimybę pažinti verslo pasaulį Europoje ir patiems pabūti mažaisiais verslininkais, kurti bei dalintis verslo idėjomis. 

Dalyviai turės galimybę užmegzti ryšius su kitomis dalyvaujančiomis šalimis ir patobulinti anglų kalbos įgūdžius.

Erasmus+ (KA2)

Švietimo mainų

paramos fondas

23 425€

Prancūzija, Italija, Lenkija, Lietuva, Ispanija.

2017-2019 m.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita
Mėlenienė

6.

PAROLES D’ICI, MUSIQUES D’AILLEURS

 

 

 ŽODŽIAI IŠ ČIA, MUZIKA IŠ KITUR

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti mokiniams sąlygas įsitraukti į bendrą tarptautinį kūrybinį procesą, lavinti jų vaizduotę, iniciatyvumą ir laisvumą scenoje.  

 

Pirmieji projekto veiklų metai skirti dainų žodžių rašymui kas savaitę vyksiančių kūrybinių dirbtuvių, organizuojamų kaip popamokinės veiklos, metu. Mokiniai, prižiūrimi dainų autoriaus ir kūrėjo Papillon (Prancūzija) ir matematikos mokytojo bei dainų atlikėjo  - Sebastien Polloni, kurs dainų tekstus ir muziką.

Erasmus+  (KA2)

Švietimo mainų

paramos fondas

26 155€

Lietuva, Prancūzija, Rumunija

2017-2019 m.

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita
Mėlenienė

7. 

MIŠKO SPALVOS/

COLOURS OF THE FOREST

Mainų tema susijusi su natūralaus kultūros paveldo įvairovė abiejose šalyse, ypač pabrėžiant miškus. Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą ir ugdyti tolerancijos požiūrį, pagrįstą bendru gamtos aplinkos vertės pažinimu ir vertinimu.

Dalyviai išmoks saugoti ir naudoti miškus išsaugant jų originalų pobūdį. Bendro darbo metu jie ugdys atvirumą ir vienas kito pažinimą. Jie įgis ir gilins žinias apie mainų partnerio kultūrą, papročius ir tradicijas, įveikdami bendravimo sunkumus ir paneigdami stereotipus, susijusius su bendros istorijos suvokimu.

Projekto dalyviai sužinos apie rūšių apsaugą, parengs miško terminų žodyną ir fotografijų parodą. Tai realizuos vykdydami šias veiklas: 1) Kūrybinės fotografijos dirbtuvės - „Miškas iš jo gyventojų perspektyvos“. 2) Kūrybinės dailės dirbtuvės „Menas-miškas“. 3) Kulinarijos dirbtuvės „Miško skoniai“ 4) Orientavimasis miške.

Projekte dalyvaus 36 gamta besidomintys  savanoriai (po 18 abiejų partnerių). Mainai vyks Ruciane-Nidoje, Piska miško širdyje - vietoje, kur gamta yra neatsiejama vietos bendruomenės dalis.

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

-

Lietuva Lenkija

2020

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Vita Mėlenienė

8. 

SKAITMENINIS KULTŪRINIS PAVELDAS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIŲ KONTEKSTE

 

DIGITAL CULTURAL HERITAGE THROUGH 21ST CENTURY SKILLS

 

Projekto tikslas - supažindinti mokinius su Europos kultūra pasirinktais aspektais ir kartu pagerinti jų bei mokytojų skaitmenines kompetencijas.

Svarbu sutelkti dėmesį į kultūrinį skaitmeninį paveldą, kuris, pasak UNESCO, apibrėžiamas kaip „Kultūrinė, švietimo, mokslo ir kitokio pobūdžio informacija, sukurta skaitmeniniu būdu arba paversta skaitmenine forma iš esamų analoginių išteklių“.

Mes siekiame susieti jį su XXI amžiaus įgūdžiais (bendravimu, bendradarbiavimu, kūrybiškumo skatinimu, kritinio mąstymo taikymu), didinti informuotumą apie Europos kultūros paveldo svarbą per formalų ir neformalų švietimą. Tuo tarpu mokytojai įgis daugiau IT kompetencijų.

Kai kurie partneriai jau dirbo prie „eTwinning“ projekto ta pačia tema, tad, įgyvendindami šį projektą, turėsime galimybę išplėtoti temą ir įtraukti daugiau žmonių ir institucijų.

Vienas užsibrėžtų tikslų - didinti sąmoningumą apie Europos pilietiškumo svarbą, skatinti mokinių kūrybiškumą, įgūdžių ugdymą, problemų sprendimą, kurti naują skaitmeninį produktą,  galiausiai – gerinti mokinių ir mokytojų žinias apie įvairias IT priemones.

Kad pasiektume šių tikslų, ketiname naudoti jau turimą skaitmeninę medžiagą, tačiau pagrindinis tikslas yra parengti savo skaitmeninę medžiagą apie šias sritis: VAIKŲ ŽAIDIMAI, GAMTOS ISTORIJA, TRADICINĖ MUZIKA IR ŠOKIAI, DRAMA, TRADICINIAI FESTIVALIAI IR ISTORINIS PAVELDAS. Visa ši medžiaga bus kaupiama elektroninėse knygose.

Kiekviena mokykla daugiausia dėmesio skirs vienai iš ankstesnių sričių, o mobilių susitikimų metu partneriai pasidalins sukaupta medžiaga, paskleis ją vietos ir šalies lygmeniu (konferencijų, susitikimų metu, „Erasmus“ kampeliuose ir kt.). Svarbi sklaidos erdvė – internetinė (elektroninės knygos ir kt.). Tokiu būdu galėsime dalytis informacija apie Europos kultūros paveldą ne tik savo mokyklose ir aplinkinėse vi

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30