Dokumentai
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.07 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 5.96 MB
2021 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 3.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 6 MB
2021 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.59 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 5.93 MB
2020 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 4.43 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-10 12:46:17 18.55 MB
2020 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-10-23 08:48:50 1.08 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.32 MB
2020 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-07-14 10:44:06 881.08 KB
Finansinių atsakaitų rinkinys 2.23 MB
2020 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:49:38 802.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 1.14 MB
2019 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 08:59:13 1.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 14:20:23 1.64 MB
2019 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-04-09 10:43:48 1.23 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-04-09 10:43:48 2.66 MB
2019 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 09:17:06 3.97 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 10:58:43 3.96 MB
2019 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 04:00:46 3.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 01:14:33 4.01 MB
2018 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-23 08:47:44 112.9 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:47:29 13.27 MB
2018 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-03-01 12:20:51 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:19:51 1.71 MB
2018 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-29 00:25:25 1.03 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 17:16:04 632.89 KB
2018 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-28 12:49:42 3.15 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 16:25:21 915.39 KB
2017 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 09:03:59 7.55 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:04:31 36.01 MB
2017 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-02-22 01:05:16 5.98 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 01:05:01 25.21 MB
2017 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 19:07:36 1.58 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 04:09:59 1.77 MB
2017 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 02:03:36 4.27 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 21:29:42 1.33 MB
2016 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 09:06:19 809.68 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:16:32 4.39 MB
2016 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 05:46:40 889.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-26 14:04:03 1.04 MB
2016 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-26 14:12:25 798.48 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 15:25:42 1.5 MB
2016 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:31:57 1.21 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-29 10:21:23 1.23 MB
2015 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-25 07:51:22 1.13 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 20:23:44 4.76 MB
2015 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 03:47:47 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:03:47 1.52 MB
2015 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-24 07:23:41 771.06 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 13:39:00 1.17 MB
2015 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 22:45:35 769.97 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 20:16:47 850.45 KB
2014 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 01:19:47 1.12 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 05:03:44 4.62 MB
2014 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-28 10:06:31 1.37 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-27 17:56:51 521.74 KB
2014 metų II ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 16:10:12 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-23 11:34:26 855.33 KB
2014 metų I ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-27 04:37:22 1.1 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-01 12:29:22 1.33 MB
2013 metų IV ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-02-29 03:30:26 1.81 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-28 03:26:50 2.64 MB
2013 metų III ketvirtis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020-03-01 10:20:30 666.35 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020-02-22 21:16:48 840.89 KB
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 301.38 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkurso skelbimas 2021-03-05 08:05:30 75.45 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:30 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2021-03-05 08:05:30 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2021-03-05 08:05:30 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2021-03-05 08:05:31 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2021-03-05 08:05:31 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2021-03-05 08:05:31 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2021-03-05 08:05:31 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2021-03-05 08:05:31 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2021-03-05 08:05:31 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2021-03-05 08:05:31 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2021-03-05 08:05:32 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2021-03-05 08:05:32 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2021-03-05 08:05:32 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:32 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2021-03-05 08:05:33 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2021-03-05 08:05:33 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2021-03-05 08:05:33 129.46 KB
Laiskas_tevams 2021-03-05 08:05:33 30.89 KB
Plakatas 2021-03-05 08:05:33 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2021-03-05 08:05:33 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2021-03-05 08:05:34 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2021-03-05 08:05:34 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-03-05 08:05:34 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2021-03-05 08:05:34 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2021-03-05 08:05:34 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2021-03-05 08:05:34 5.63 MB
Dėl korona viruso 2021-03-05 08:05:35 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-03-05 08:05:35 75.11 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2021-03-05 08:05:35 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2021-06-17 09:09:26 260.31 KB
DĖL KONKURSO NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 131.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2.13 MB
Psichologo pareiginiai nuostatai 60.81 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2020-11-06 08:13:18 144.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių nemokamo maitinimo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje tvarkos aprašas 2021-09-10 13:38:51 301.77 KB
Valgiaraštis nuo 2020 metų sausio 2 dienos 2021-09-10 13:39:38 14.24 MB
KAINORAŠTIS 2020 m. 2021-02-26 19:04:59 12.78 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 2021-02-26 19:04:59 19.25 MB
20 dienų papildomo maitinimo valgiaraštis 202109 16.81 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:18 72.17 KB
Darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:18 72.14 KB
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 73.31 KB
Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 72.79 KB
Darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 127.01 KB
Darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 126.64 KB
Darbo užmokestis 2019 m . IV ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 127.69 KB
Darbo užmokestis 2019 m . III ketvirtis 2021-07-08 12:57:19 64.85 KB
Darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis 2021-07-08 12:57:20 64.78 KB
Darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis 2021-07-08 12:57:20 60.9 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Dariaus Jono Kazlausko 2021 m. uždaviniai 2021-03-18 08:14:40 199.66 KB
Helenos Daugmaudienės 2019 metų ataskaita 2021-03-18 08:14:40 1 MB
Ramučių gimnazijos 2019 veiklos ataskaita 2021-03-18 08:14:40 735.67 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2021-03-05 08:05:31 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2021-03-05 08:05:31 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2021-03-05 08:05:31 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2021-03-05 08:05:32 199.44 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2020-11-03 14:14:27 2.11 MB
Sutartys
Energijos tiekimas 2019 2020-02-28 08:37:51 3.95 MB
Mokinių maitinimo sutartis 2020-02-28 20:41:21 10.94 MB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2020-09-02 12:29:31 593.36 KB
Ugdymo plano 6 priedas 2020 2020-10-02 15:15:31 92.79 KB
Ugdymo plano 7 priedas 2020 2020-10-02 15:16:02 91.48 KB
Ugdymo plano 8 priedas 2020 2020-10-02 15:16:38 102.8 KB
Ugdymo plano 9 priedas 2020 2020-10-02 15:17:11 95.51 KB
V-37 direktoriaus įsakymas Nr.V-81 dėl ugdymo plano patvirtinimo pakeitimo 2019-09-06 1.3 MB
V-60 „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 381.72 KB
Projektai archyvas Atnaujinta Dydis
Studentų diena 2017 2020-02-26 17:36:31 13.72 KB
Kartu mes - jėga 2020-02-27 16:11:56 16.83 KB
Švietimo politikos atotrūkis tarp Kūdikių bumo ir Z kartos. Kaip suartėti? 2020-02-28 06:55:17 179.56 KB
Gyvenimas gražus - nepražudyk jo 2020-02-24 03:19:06 16.37 KB
Vasara su "Atjauta" 2020-02-28 09:38:20 185.83 KB
Senjorų diena 2020-02-27 17:05:29 244.61 KB
Naujosios Akmenės vaikų dienos centras "Atjauta" 2020-02-27 21:31:29 384.66 KB
Life in stage 2020-02-27 23:21:39 358.08 KB
Demo factory 2020-02-28 12:53:37 330.07 KB
Erasmus 2020-03-01 13:08:58 77.17 KB
Europos mokyklų jaunieji verslininkai 2020-02-27 22:32:59 14.43 KB
Metų knygos rinkimai 2017 2020-02-28 10:47:05 14.67 KB
Žodžiai iš kitur, muzika iš čia 2020-02-28 07:11:17 15.05 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Gyvenimas gražus nepražudyk jo - 2018 2020-03-01 00:54:04 16.26 KB
Atostogos su Atjauta - 2018 2020-02-25 08:42:15 14.64 KB
Kartu mes jega - 2018 2020-02-24 08:59:48 17.99 KB
Projektas Vaikų dienos centras - 2018 2020-02-26 18:55:03 15.33 KB
Studentų diena - 2018 2020-02-29 18:26:34 14.17 KB
SKAITMENINIS KULTŪRINIS PAVELDAS XXI AMŽIAUS ĮGŪDŽIŲ KONTEKSTE 208.67 KB
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-01 09:42:51 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-04-01 09:42:51 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:52 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-04-01 09:42:52 2.98 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-01 09:42:52 338.04 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraščiai 2021 2021-01-27 10:11:44 21.65 KB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2021–2022 mokslo metais maršrutų sąrašas 412.04 KB
Maršrutų sąrašas 2021 Saulėtekio progimnazija 2021-09-14 10:24:05 293.86 KB