Ugdymo organizavimas
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Komunikavimo kompetencija 392.3 KB
Kultūrinė kompetencija 605.75 KB
Pilietiškumo kompetencija 2021-12-09 08:42:55 464.67 KB
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija 586.29 KB
Pažinimo kompetencija 591.36 KB
Skaitmeninė kompetencija 317.15 KB