Ugdymo planai
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m.m. ugdymo plano pakeitimai 2023-10-30 07:37:24 662.81 KB
2023-2024 ugdymo planas 2023-11-24 14:01:13 599.21 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-10-13 13:09:49 23.45 MB
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2023-10-13 13:09:49 593.36 KB
V-60 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo" pakeitimo 2023-11-24 14:07:56 381.72 KB
V-82 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ 2023-10-13 13:09:50 1.65 MB
V-83 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-10-13 13:09:50 3.46 MB