Smurto ir patyčių prevencija, intervencija ir OLWEUS

Ramučių gimnazijos bendruomenė 2019-2020 mokslo metais  tęsia dalyvavimą patyčių prevencijos programoje OLWEUS

Bendruomenė  toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 dienos  gimnazija  diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą  – OPKUS. Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos  nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Gimnazijoje  taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios gimnazijos  tikslus ir siekius. 

OPKUS diegimas gimnazijoje:

  • Padeda išlaikyti gimnazijoje  Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus.
  • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją.
  • Sudaro prielaidas pasinaudoti gimnazijos  personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu.
 • Gimnazijos darbuotojai užtikrina, jog vietos gimnazijoje, kuriose dažniausiai vyksta patyčios, būtų nuolat stebimos.
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą gimnazijoje.
 • Padeda telkti gimnazijos  bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias,   bendradarbiauti,  kurti saugią aplinką bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias

 1. Mes  nesityčiosime iš kitų;
 2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 4.  Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Virginija Račkauskienė, Olweus programos kokybes užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimo  koordinatorė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
 • Patyčių dėžutė
 • VEIKLOS ATASKAITOS
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30