Atestatai 2022

 • Paskelbė : Darius J. Kazlauskas
 • Paskelbta: 2022-08-25
 • Kategorija: Renginiai

Puošnioje Akmenės rajono kultūros centro salėje susirinko šventiški, puošnūs, savi ir saviti žmonės. Tai maža bendruomenė, nedideliame, tačiau sparčiai augančiame krašte – Akmenėje – gimtinėje. Čia saugo gimta žemė, gimtos šaknys.

Kiekvienas esame unikalus. Juk ir šeimoje visi esame skirtingi, nors ir vienų tėvų vaikai. Ką bekalbėti apie didesnę bendruomenę, tokią kaip Mokykla. Čia susiburia skirtingi žmonės iš skirtingų šeimų. Į gimnaziją mokiniai suvažiavo net ir iš skirtingų Mokyklų, kuriose ugdėsi daugelį metų. Ar įmanoma tokiame trumpame, keturių metų laikotarpyje, šioje didelėje bendruomenėje susitarti dėl įvairiausių taisyklių. Įmanoma ir buvo susitarta. Visi – gimnazistai, tėveliai, Mokytojai – visi įnešė indėlį į gimnazijos veiklos kokybę. Nei vienas bendruomenės sraigtelis negalėtų vienas pats visko nuveikti – bendromis jėgomis KIEKVIENAM buvo stengiamasi padėti išskleisti sparnus. O jau kaip tuos sparnus kiekvienas užsiaugino, taip ir skris plačiu gyvenimo horizontu.

Gyvenimas nėra lengvas dėl pačių įvairiausių priežasčių. Abiturientai, atliko svarbų darbą, leidžiantį užbaigti vieną svarbesnių (bent jau šiam momentui) savo gyvenimo etapų – vidurinę mokyklą. Šiandien kiekvienas gaus taip seniai išsvajotą dokumentą – BRANDOS ATESTATĄ. Jie to nusipelnė. Sveikinimai!

Nė vienas mūsų neegzistuotume šioje Žemėje, jei ne mūsų TĖVELIAI. Kiek daug telpa į žodį – TĖVAI. Kiekvienas turėtume pripažinti, kad būna akimirkų, kai netinkamai įvertiname TĖVŲ pastangas ar nuviliame juos, bet turime suprasti, kad be šių svarbių žmonių nebūtume tuo, kuom esame. Galima tik įsivaizduoti koks jaudulys yra apėmęs TĖVELIUS, žinant, kad jau už mėnesio kito, kiekvieną dieną matyti mylimi vaikai išlėks savo gyvenimo keliais ir paliks gimtą lizdą. Tad ačiū TĖVELIAMS, kad patikėjo savo atžalas gimnazijai, leido pabandyti perduoti jiems žinias ir išugdyti gebėjimus, kurių gyvenime prireiks. Nuoširdus AČIŪ!

Kelias iki abiturientų galutinio įvertinimo buvo tikrai ilgas, ypač jaunam, nuolat skubančiam gyventi žmogui. Vyresniems, laikas teka jau kitu, ženkliai greitesniu, tempu. Eidami 12 metų pažinimo keliu, abiturientai įgijo daug patirties, gebėjimų ir žinių. KIEKVIENAS pasiėmė tiek, kiek norėjo ir galėjo. Visą šį gyvenimo periodą juos lydintys MOKYTOJAI padėjo pažinti mokslą, tapti brandžiais, išsilavinusiais žmonėmis. Tai MOKYTOJAI Juos skatino veikti, užsiimti neformalia, užklasine veikla, dalyvauti olimpiadose, konkursuose. Visa tai tik praplėtė jų akiratį, suteikė galimybę giliau pažvelgti į mokslo subtilybes ir, be abejonės, suteikė stiprybės ruošiantis BRANDOS EGZAMINŲ sesijai. Ačiū Mokytojams!

Tariame nuoširdų Ačiū direktorei Helenai Daugmaudienei, kuri abiturientus, priėmė į I-ą gimnazijos klasę buvo jų motyvatorė, įkvėpėja ir Mokytoja. Gimnazijai malonu pasidalinti su gerbiama direktore, šios mokslo šventės džiaugsmu, šiomis jaunatviškomis šypsenomis ir šurmuliu. Kiek ji davė gimnazijai, kiek kartų visi dirbantys šioje mokykloje galėjo semtis jos patirties ir išminties, pamatuoti yra tiesiog neįmanoma. Džiugu, kad direktorė nepamiršta mūsų, visada yra greta mūsų, serga už mus  .......  svarbu nesirgti per stipriai. AČIŪ Direktorei!

Tartas ačiū Akmenės rajono savivaldybės administracijai, kuri nuolat rūpinasi pasiekimų kokybe, investuoja į tai ir skatina veikti. Žinoma ir pabara, kai kas nors nepasiseka. Kaip sakoma – neklysta tas, kuris nedirba, o gimnazija kiek įmanydama stengiasi mokytis iš visų padarytų klaidų ir nuolatos tobulėja. Bendromis jėgomis norimas rezultatas bus pasiektas.

Visą abiturientų 12 metų mokymosi kelią apvainikavo Valstybinių Brandos Egzaminų sesija. Kasmet šis įvykis yra kaip amerikietiški kalneliai – niekas nežino kurion pusėn lėks kitame posūkyje. Taigi kur buvo atlėkta šiemet?

O šiemet 66 abiturientai skirtingus Valstybinius Brandos Egzaminus buvo pasiryžę laikyti 247 kartus. Realybėje, po pedagogų tarybos sprendimų arba pačių kandidatų atsisakymo, egzaminai buvo laikomi 234 kartus. Didžiausias būrys (beveik 35%) rinkosi laikyti 4 egzaminus, net 6 egzaminus, kas pastebėtina – visus juos sėkmingai, laikė 3 abiturientės(!), po penktadalį visų abiturientų laikė 3 arba 5 egzaminus, dešimtadalis – 2, apie 6% laikė 1 egzaminą ir vienas abiturientas nelaikė nei vieno.

Atestatus šiemet gaus 63 abiturientai, kas sudaro 95,5%. Gausiausiai iš pasirenkamųjų buvo laikomas užsienio kalbos (anglų) egzaminas (58 abiturientai), istoriją laikė ir išlaikė visi 43 abiturientai, matematiką laikė 40, geografiją – 18, biologiją – 11,  fiziką – 5, informacines technologijas – 4, chemiją – 3, vokiečių – 1 abiturientė.

Prieš paskelbiant rezultatus norisi pastebėti vieną dalyką – visada yra džiugu, kai rajone skamba liaupsės aukštiems pasiekimams – tai iš tikrųjų yra nuostabu ir tuo labai džiaugiamės. Tačiau norisi, kad būtų matomi visi peržengę egzaminų barjerą – sunkus jis ar lengvas, sunku iš šono ir nuspręsti, nes kiekvienas turime savo kartelę, savo pajėgumą. Todėl norisi paskatinti gyvenime siekti to, kas žmogų asmeniškai motyvuoja, kur kiekvienas jų matytų save kaip asmenybę, daryti dalykus, kurie jiems teikia malonumą, o ne tėčiui ar močiutei. Mokyklai yra be galo džiugu, kad kai kurie iš abiturientų pasiekė geriausią savo asmeninį rezultatą, nepaisant lūkesčių ar kritikos. Čia kaip sporte. Gyvenkime pagal savo galimybes ir likimas bus mums palankus. Turtingas žmogus yra ne tas, kuris daug turi, o tas, kuriam pakanka tiek kiek turi.

Kaip vis tik sekėsi laikyti egzaminus: užfiksuotas net 201 sėkmingas egzamino išlaikymas, kas sudaro 85,6% nuo visų laikymų. 6 disciplinose iš 10 (užsienio kalbos (vokiečių), informacinių technologijų, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos) egzaminai buvo išlaikyti 100%. Tarp jų aukšesniuoju lygiu (daugiau negu 86 VBE balais) buvo išlaikyti: užsienio kalbos (vokiečių) egzaminas 100%, informacinių technologijų – 50%,  chemijos – virš 33%, biologijos – virš 18%, istorijos – beveik 10%. Didžioji dalis, t.y. 76% rezultatų yra pagrindinio ir patenkinamojo lygio (nuo 16 iki 85 VBE balų) – 40% patenkinamojo ir 36% pagrindinio (36 iki 85 balų).

Labai džiugu dėl kas dešimto auštesniojo lygio rezultato, kas sudaro 23 įvertinimus 15 abiturientų. Ir tarpe jų mes turime ką? Ogi 5 šimtukus.

Kartu su egzaminams ruošusiomis mokytojomis į sceną buvo kviečiama valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 100 balų, valstybinio istorijos brandos egzamino 100 balų ir valstybinio biologijos brandos egzamino 100 balų savininkė RŪTA GUGINYTĖ. Rūtą egzaminams ruošė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė, istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė, biologijos mokytoja metodininkė Sigita Dacytė!

Rūta sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus– aukštesniuoju lygiu išlaikytas valstybinis anglų kalbos – surinkti 93 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė), valstybinis chemijos – 79 balai (mokytoja ekspertė Vaidilutė Šepkauskienė), valstybinis matematikos egzaminas – 62 balai (mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė). Rūta iš viso sėkmingai išlaikė visus 6 pasirinktus egzaminus. Rūta taip pat yra Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Vaidilutė Šepkauskienė), Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo I vietos laimėtoja (mokytoja Sigita Dacytė), Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo laureatė ir respublikinio etapo dalyvė (mokytojos Judita Bernotaitė ir Rima Vaičiulienė), Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo I vietos laimėtoja ir respublikinio etapo dalyvė (mokytoja Alina Vaitkevičienė), Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Raimonda Lukoševičienė).

Kartu su savo mokytoja į sceną buvo kviečiama dar vieno šimtuko, šį kartą valstybinio užsienio (vokiečių) kalbos brandos egzamino, savininkė KAMILĖ STATKUTĖ. Kamilę egzaminui ruošė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Petokaitienė.

Kamilė taip pat sėkmingai išlaikė dar 3 egzaminus – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros – 67 balai (vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Znutienė), valstybinį anglų kalbos – 64 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Vita Mėlenienė), valstybinį istorijos egzaminą – 23 balai (vyresnioji istorijos mokytoja Jadvyga Ruginienė).

Be visa ko Kamilė geriausiu rezultatu Šiaulių apskrityje Goete instituto atstovybėje Vilniuje puikiai išlaikė tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą DSD2 ir įgijo tarptautinio vokiečių kalbos egzamino sertifikatą C1 lygiu. Šiam egzaminui Kamilę ruošė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Petokaitienė.

Į sceną buvo kviečiama valstybinio užsienio (anglų) kalbos brandos egzamine pelniusi 100 balų – Fausta Bauer (ją ruošė anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė).

Fausta taip pat sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – istorijos – 86 balai (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė), lietuvių kalbos ir literatūros – 61 balas (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė), matematikos – 29 balai (matematikos mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė).

Fausta taip pat yra Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo laureatė bei respublikinio etapo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomo laimėtoja (mokytojos Judita Bernotaitė ir Rima Vaičiulienė) ir Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo III vietos laimėtoja (mokytoja Alina Vaitkevičienė).

Pasiekti aukščiausius įvertinimus visada yra didžiulis džiaugsmas abiturientams, juos ruošusiems mokytojams, mokyklai ir visam Akmenės rajonui. Didžiuojamės, sveikiname ir linkime pasisekimo tolesniuose polėkiuose ir gyvenime. Didžiausios sėkmės.

Šimtukininkės pasirašė Ramučių gimnazijos pasididžiavimo knygoje.

Toliau scenoje pasirodė dar 12 abiturientų, surinkusių daugiausiai balų iš visų laikytų egzaminų.

Į sceną buvo kviečiama labai arti, net trijų maksimalių įvertinimų buvusi, valstybinio biologijos brandos egzamine surinkusi 97 balus (biologijos mokytoja metodininkė Sigita Dacytė), valstybiniame chemijos brandos egzamine surinkusi 96 balus (chemijos mokytoja metodininkė Vaidilutė Šepkauskienė), valstybiniame istorijos brandos egzamine surinkusi 95 balus (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė), valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros egzamine surinkusi 89 balus (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė), valstybiniame anglų kalbos brandos egzamine surinkusi 80 balų (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė) ir valstybiniame matematikos brandos egzamine surinkusi net 76 balus (matematikos mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė) – GABRIELĖ STRODOMSKYTĖ. Be sėkmingai išlaikytų visų 6 pasirinktų egzaminų, Gabrielė sėkmingai atliko ir apsigynė chemijos brandos darbą (chemijos mokytoja ekspertė Vaidilutė Šepkauskienė).

Ir tai dar ne viskas. Gabrielė yra Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomo laimėtoja (mokytoja Vaidilutė Šepkauskienė), Lietuvos mokinių chemijos olimpiados, rajoninio etapo I vietos laimėtoja ir respublikinio etapo dalyvė (mokytoja Vaidilutė Šepkauskienė), Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo I vietos laimėtoja (mokytoja Sigita Dacytė), Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo I vietos laimėtoja (mokytoja Raimonda Lukoševičienė), Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtoja (Mokytojas Viktoras Gradeckas), Sertifikato, išlaikius tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą C1 lygiu, savininkė (mokytojas Žaneta Petokaitienė). Sveikinimai Gabrielei.

Į sceną buvo kviečiama aukštesniuoju lygiu išlaikiusi du egzaminus – valstybinį užsienio (anglų) kalbos – 86 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė) ir valstybinį istorijos egzaminą – taip pat 86 balai (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė) – RUGILĖ BAUER.

Rugilė sėkmingai išlaikė dar du egzaminus – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros – 69 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė) ir valstybinį biologijos egzaminą – 58 balai (biologijos mokytoja metodininkė Sigita Dacytė).

Rugilė taip pat yra Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo laureatė ir respublikinio etapo švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomo laimėtoja (mokytojos Judita Bernotaitė, Rima Vaičiulienė), Lietuvos mokinių istorijos olimpiados, rajoninio etapo III vietos laimėtoja (mokytoja Alina Vaitkevičienė).

Į sceną buvo kviečiama aukštesniuoju lygiu valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikiusią ir surinkusią 88 balus (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Vaičiulienė) – UGNĖ RIMKUTĖ. Ugnė taip pat sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį anglų kalbos – 83 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė), valstybinį istorijos – 61 balas (vyresnioji istorijos mokytoja Jadvyga Ruginienė) ir valstybinį matematikos egzaminą – 20 balų (vyresnioji matematikos mokytoja Vita Pocienė).

Ugnė taip pat išlaikė Goete instituto kalbų lygio nustatymo vokiečių kalbos egzaminą A1 lygiu, kuriam ją ruošė vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Žaneta Petokaitienė.

Į sceną buvo kviečiamas valstybinį informacinių technologijų egzaminą aukštesniuoju lygiu išlaikęs ir 86 balus surinkęs JOKŪBAS ZAVECKIS (informatikos vyresnioji mokytoja Gitana Vėlavičienė).

Jokūbas taip pat sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį užsienio (anglų) kalbos – 72 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė), valstybinį matematikos – 55 balai (vyresnioji matematikos mokytoja Raimonda Lukoševičienė) ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – 54 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė).

Jokūbas taip pat yra Lietuvos mokinių informacinių technologijų olimpiados rajoninio etapo III vietos laimėtojas (mokytoja Gitana Vėlavičienė), Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo III vietos laimėtojas (mokytoja Raimonda Lukoševičienė), Teisinių žinių konkurso ,,Temidė 2022“ rajoninio etapo I komandinės vietos laimėtojas bei Šiaulių apskrities II etapo žaidimo ,,Temidės pabėgimo kambarys“ III komandinės vietos laimėtojas (Mokytoja Indra Tijūnaitienė).

Į sceną buvo kviečiama aukštesniuoju lygiu išlaikiusi ir 87 balus valstybiniame lietuvių kalbos ir literatūros egzamine surinkusi ERIKA LIPSKYTĖ (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė).

Erika taip pat sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį istorijos – 72 balai (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė), valstybinį užsienio (anglų) kalbos – 72 balai (anglų kalbos vyresnioji mokytoja Birutė Vaitekūnienė) ir valstybinį biologijos egzaminą – 71 balas (biologijos mokytoja metodininkė Sigita Dacytė).

Kviečiama aukštesniuoju lygiu valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikiusi ir 86 balus surinkusi NEDA SIRVIDAITĖ (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė).

Neda yra trečioji daugiausiai – 6 valstybinius egzaminus – sėkmingai išlaikiusi gimnazistė – kiti 5 egzaminai yra – valstybinis biologijos – 84 balai (biologijos mokytoja metodininkė Sigita Dacytė), valstybinis istorijos – 83 balai (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė), valstybinis užsienio (anglų) kalbos – 44 balai (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė), valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros – 32 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė) ir valstybinis chemijos egzaminas – 31 balas (chemijos mokytoja ekspertė Vaidilutė Šepkauskienė).

Neda taip pat yra Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Alina Vaitkevičienė), Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Rima Vaičiulienė).

Kviečiamas aukštesniuoju lygiu valstybinį užsienio (anglų) kalbos egzaminą išlaikęs ir 96 balus surinkęs KAROLIS NAGYS (anglų kalbos mokytoja metodininkė Judita Bernotaitė).

Karolis sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros – 80 balų (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė), valstybinį fizikos – 37 (vyresnysis fizikos mokytojas Viktoras Gradeckas) ir valstybinį matematikos egzaminą – 33 balai (matematikos mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė).

Kviečiamas aukštesniuoju lygiu valstybinį užsienio (anglų) kalbos egzaminą išlaikęs ir 89 balus surinkęs ARETAS ŠIMOLIŪNAS (anglų kalbos mokytoja Judita Bernotaitė).

Aretas sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros – 32 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė), valstybinį fizikos – 32 balai (vyresnysis fizikos mokytojas Viktoras Gradeckas) ir valstybinį matematikos egzaminą – 30 balų (matematikos mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė).

Kviečiama aukštesniuoju lygiu valstybinį užsienio (anglų) kalbos egzaminą išlaikiusi ir 89 balus surinkusi RŪTA KARVELYTĖ (anglų kalbos mokytoja Judita Bernotaitė).

Rūta sėkmingai išlaikė dar du egzaminus – valstybinį istorijos – 32 balai (istorijos mokytoja metodininkė Alina Vaitkevičienė) ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – 16 balų (vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Znutienė).

Rūta taip pat yra piešinių konkurso vietos savivaldos dienai paminėti ,,Atėjau. Pastebėjau. Įprasminau 2021“ Laureatė, už siekį tobulėti eksperimentuojant spalvomis ir formų deriniais, ieškant savito braižo ir subtiliai prisiliečiant prie peizažo žanro (dailės mokytoja ekspertė Jūratė Varanavičienė) ir Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo III vietos laimėtoja (dailės mokytoja ekspertė Jūratė Varanavičienė).

Kviečiamas 95 balus surinkęs ir aukštesniuoju lygiu valstybinį užsienio (anglų) kalbos egzaminą išlaikęs NOJUS KLIMOVAS.

Nojus sėkmingai išlaikė dar 4 egzaminus – valstybinį istorijos – 50 balų (vyresnioji istorijos mokytoja Jadvyga Ruginienė), valstybinį informacinių technologijų – 32 balai (vyresnioji informacinių technologijų mokytoja Gitana Vėlavičienė), valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros – 29 balai (lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rima Vaičiulienė) ir valstybinį matematikos egzaminą – 17 balų (matematikos mokytoja metodininkė Raimonda Lukoševičienė).

Kviečiama 89 balus surinkusi ir aukštesniuoju lygiu valstybinį užsienio (anglų) kalbos egzaminą išlaikiusi EMA KIRŠYTĖ (anglų kalbos mokytoja metodininkė Vita Mėlenienė).

Kviečiamas 94 balus surinkęs ir aukštesniuoju lygiu valstybinį informacinių technologijų egzaminą išlaikęs RIMVYDAS ČIVILIS (vyresnioji informacinių technologijų mokytoja Gitana Vėlavičienė).

Rimvydas sėkmingai išlaikė dar tris egzaminus – valstybinį matematikos – net 76 balai (vyresnioji matematikos mokytoja Vita Pocienė), valstybinį užsienio (anglų) kalbos – 49 balai (vyresnioji anglų kalbos mokytoja Birutė Vaitekūnienė) ir valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – 20 balų (vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ingrida Znutienė).

Rimvydas taip pat yra Lietuvos mokinių informacinių technologijų olimpiados rajoninio etapo II vietos laimėtojas bei atrankinio etapo į šalies olimpiadą dalyvis (Mokytoja Gitana Vėlavičienė) ir Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo I vietos laimėtojas (mokytojas Viktoras Gradeckas).

Abiturientai gavo itin svarbų ir išsvajotą dokumentą. Tai – jų raktas į tolesnes mokslo aukštumas arba – stalčiaus puošmena. Pasirinkimas jų rankose.

Už ypatingomis sąlygomis (per itin trumpą laikotarpį) parengtus ir atspausdintus brandos atestatus buvo padėkota gimnazijos sekretorei Liudai Dulinskienei.

Padėka išreikšta Akmenės rajono kultūros centrui ir jo direktorei Editai Danielai Statkienei bei jos komandai. Padėka „Agavai“ ir jos įkvėpėjai, mūzai, kūrėjai Jolitai Švenienei.

Gražios visiems vasaros!

Nuotraukų autorius:
Arūnas Dyglys

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30