Gebėjimus ugdėme drauge

Panašiu pavadinimu #Erasmus+ projektas spalio 10-14 dienomis vyko Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje.

Spalio 11 d. vyko oficialus projekto atidarymas, kurį vedė projekto koordinatorė Lietuvoje Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos anglų kalbos mokytoja Vita Mėlenienė. Atidarymo metu svečius pasveikino gimnazijos vadovas Darius Jonas Kazlauskas. Mokiniai, kaip įprasta projekto partnerių susitikimų metu, pristatė savo šalį, regioną, miestą, mokyklą ir Lietuvos švietimo sistemą. Pristatymų metu projekto dalyviai diskutavo, lygino, aptarė panašumus ir skirtumus įvairiomis temomis. Pasivaikščiojimo po gimnaziją metu projekto dalyviai turėjo galimybę lankytis pamokose, stebėti ugdymo proceso ypatumus. Ypač svečius mokytojus domino klasės vadyba, gerąja prasme stebino susikaupimas ir aktyvios bendros diskusijos pamokos tema. Mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos ugdymo(si) erdvėmis, priemonėmis, pabendrauti su mokytojais, kitais bendruomenės nariais.

Spalio 11-osios popietę visas gausus 40-ies asmenų būrys lankėsi Akmenės rajono savivaldybėje, kur juos pasitiko mero pavaduotojas Tomas Martinaitis ir nemažą dalį savo laiko skyrė išsamiam Akmenės krašto pristatymui bei diskusijoms įvairiomis temomis: švietimo, ekologijos, aplinkosaugos, jaunimo užimtumo ir kt. Vyravo jauki atmosfera, palikusi puikių įspūdžių projekto dalyviams.

Veiklų įgyvendinimo pradžią projekto dalyviai atidarė nuvykę į Akmenės rajono Kultūros centrą, kur jų laukė nepaprastai aktyvūs užsiėmimai, organizuoti itin energingos, Akmenės rajone ir už jo ribų puikiai žinomos choreografės, šokio pedagogės Birutės Viktoravičiūtės. Ten visi projekto nariai: ir mokiniai, ir mokytojai, išliejo nemažai prakaito! Tradicinių Lietuvos šokių pamokos taip įsuko visus, suartino ir nuteikė pozityviai, kad gera pradžia ir veiklų tęstinumas jau buvo garantuotas! Vieną svarbų dalyką suprato visi dalyviai, kad ir be žodžių galima suprasti šokio kalbą. Šokėjai nuoširdžiai dėkojo Birutei už šiltą priėmimą, puikiai suplanuotą ir įgyvendintą veiklą bei nerealias emocijas.

Spalio 12-oji diena buvo skirta veikloms išvykoje. Nusprendėme projekto dalyvius supažindinti su Žemaitijos kraštu, tad nuvykome į Plateliuose esantį Šaltojo karo muziejų, kur svečiai, vadovaujami gido, susipažino su išskirtinės vietos istorija ir paskirtimi. Dalyviai įsitraukė į diskusijas aptardami patirtis ir lygindami panašaus pobūdžio vietoves savo šalyse, diskutuodami apie prasmę, savitarpio supratimo ir susikalbėjimo svarbą. Vyravo susikaupimas ir susidomėjimas, lydimas pasvarstymų, kad istorijos klaidos nesikartotų.

Iš muziejaus projekto dalyviai nuvyko į Žemaitijos sostinę – Telšius, kur, lydimi gido, trumpai susipažino su savita miesto, Žemaitijos krašto įstorija, svarbiausiais praeities įvykiais, jų reikšme mūsų šaliai. Džiaugdamasis spalvingu rudenišku oru gausus būrys vaikščiojo paežere ir mėgavosi saule.

Netrukus visi sugužėjo į Gražinos sodybą, įsikūrusią netoli Telšių plytinčiose kalvotose lygumose. Ten projekto dalyvių laukė net trys edukacinės veiklos – žemaitiškų patiekalų degustacija, dainų, o po to ir šokių užsiėmimai. Pasistiprinę po dienos pasivaikščiojimų, paragavę daugeliui neįprastų maisto patiekalų, tokių kaip kąstinys, cebulynė, šmakalas, kanapinė ir kt., projekto dalyviai ,,pasiėmė kojas į rankas“ ir „užkūrė pirtį“! Sunku papasakoti kas ten vyko, bet projekto dalyviai Gražinos sodyboje išgarino tikrai ne vieną litrą prakaito. Minutę atgavę kvapą mokiniai ir mokytojai vėl kibo po paranke ir stojo eilėn ar į ratą trypti skambant gyvai armonikos, būgno ir barškučių muzikai. Turkai, estai, ispanai ir lietuviai trypė liaudiškų šokių sūkuryje, kol saulė nusileido. Išsekus jėgoms ir aprimus emocijos, svečiai susikaupė lietuviškoms dainoms, kurios, priešingai nei šokiai, buvo ramesnės, romantiškos ir melodingos. Projekto dalyviai išsiskyrė dar labiau suartėję, ,,gaspadoriai“, šiltai pasitikę dar šilčiau išlydėjo, stebėdamiesi tokiu aktyviu visų dalyvių įsitraukimu ir puikia emocija.

Spalio 13-oji išaušo atnešdama pavienių mokinių ir mokytojų liūdesį. Mintis, kad ši diena yra paskutinė mobilumo aktyvių veiklų diena, jau kirbino širdis. Bet darbas įsuko į veiklas ir nuo pat ryto mokiniai, suskirstyti į 5 tarptautines grupes, repetavo jiems paskirtas dainas ir šokius, kuriuos jie turėjo pristatyti galutinio pasirodymo metu. Mokytojai taip pat įsitraukė į svarbias projekto vykdymo ir koordinavimo aptarimo veiklas.

Aktyviai padirbėję, po pietų visi projekto dalyviai susitiko pagrindiniam rezultatų pristatymo renginiui. Mokiniams talkino itin charizmatiški muzikantai: smuiko mokytojas Stanislovas Altukavičius, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos technologijų mokytojas ir muzikos mėgėjas Vidas Daugmaudis bei tos pačios gimnazijos vadovas Darius Jonas Kazlauskas. Renginys vyko grupėms atliekant savo išmoktas dainas, o tarpuose visiems bendrai sušokant ne kartą tryptą šokį.

Po kiekvienos dainos atlikimo mokiniai dalinosi įspūdžiais, papasakodami apie naujos kalbos vartojimo patirtį, tarties ypatumus, darbo komandoje ir savitarpio bendradarbiavimo temomis. Išgirdome daug vertingų pasidalijimų, itin aktualių projekto įgyvendinimui ir tikslų pasiekimui.

Jau beveik tobulai išmoktų šokių pasirodymai džiugino susirinkusiųjų mokytojų, tėvų, svečių akis. Tuomet tampa taip gera žinoti, kad visoje toje emocinėje audroje susilieja tiek daug dalykų – vienas kito pažinimas, kalbos, kaip neišvengiamo įrankio bendrauti ir bendradarbiauti įvaldymas, atsivėrimas, nuoširdumas ir savo socialinio rato išplėtimas draugais visam gyvenimui – jei ir nebesusitiks, bet prisimins per patirtis.

Galutinį pasirodymą vainikavo svarbiausių dokumentų, liudijančių dalyvavimą mobilume, sertifikatų išdalijimas projekto dalyviams. Šį procesą lydėjo padėkos, grįžtamasis ryšys ir, žinoma, viltis vieną gražią dieną susitikti. Renginį taip pat savo dainomis papuošė vokalinis ansamblis „Agava“ (vadovė Jolita Švenienė).

Galutinį emocijų tašką padėjo visų, daugiau nei 40-ties, projekto dalyvių jėgomis įgyvendintas pasirodymas – orkestras. Kaip vienas projekto dalyvių teigė – „šią patirtį išsinešu, o video medžiagą žiūrėsiu visada, kai man bus liūdna, nes tokios emocijos ir juoko dar nebuvau patyręs“.

Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas sausio mėnesį Madride, Ispanijoje. Ten dalyvaus kiti mokiniai, mokytojai. Laukia naujos patirtys, praturtinsiančios dar vieno gausaus būrio dalyvių gyvenimus. Erasmus+ projektų vertė yra neabejotina, tebūnie ir neigiama – ji moko pažinti, pripažinti, vertinti, taikyti ir prisitaikyti. Būdami toli vieni nuo kitų suprantame, kiek vienijančių dalykų supa mus.

P.S. Neformalių diskusijų metu vienas mokytojų, su kuriuo jau vykdėme projektą 2016-2017 metais teigė, kad su malonumu sutiko tapti projekto partneriu, nes turėjo galimybę dar kartą grįžti į Lietuvą,

Naujosios Akmenės Ramučių gimnaziją (tikėtina, kad ir kitur tą patį patirtų), pasikrauti tos energijos, kurią grįžęs namo išnaudoja darbui su mokiniais. Mokytojai akcentavo stebintys išskirtinį mokytojų ir mokinių ryšį, atsidavimą darbui ir atsakomybę, ką taip pastebimai menkina pastaruoju metu mūsuose diegiamas noras ,,apmokėti už viską“. Tai jau įsišakniję kai kuriose Vakarų šalyse, tad lieka tik apgailestauti, kad tikrosios vertybės nugula po materialiuoju apdangalu.

Kad projekto mobilumas vyktų sklandžiai daug pastangų įdėjo visa mokytojų ir bendruomenės komanda. Ypač dėkojame vadovui Darius Jonas Kazlauskas, mokytojams: Ilmantei Kvederienei, Reginai Altukavičienei, Vidui Daugmaudžiui, Raimondui Bitinui ir kt.

Už sklandų projekto vykdymą gimnazijos bendruomenė taip pat dėkinga socialiniams partneriams: mero pavaduotojui Tomui Martinaičiui, choreografei Birutei Viktoravičiūtei, Jolantai Januitienei ir visam Naujosios Akmenės kavinės-viešbučio personalui, Gražvydui Leonui ir įmonės „Busgidas“ vairuotojams, Dariui Beniuliui, visiems, talkinusiems projekto vykdymo metu.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30