Misija, vizija, tikslas ir uždaviniai

Vizija

Moderni, siekianti kaitos, nuolat besimokanti, kryptingai dirbanti, kurianti jaukią ir saugią mokymosi aplinką Naujosios Akmenės miesto bendruomenei kokybiškas švietimo paslaugas teikianti institucija.

Misija

Gimnazija įgyvendina pagrindinio antros dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, tenkina Naujosios Akmenės miesto bendruomenės švietimo poreikius, ugdo išsilavinusį pilietį, gebantį atsakingai priimti sprendimus bei savarankiškai veikti šiuolaikinėje žinių visuomenėje ir formuoja svarbiausias jo kokybišką gyvenimą lemiančias kompetencijas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30