Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Virginija Grunskienė

108 kab., I aukštas
El. paštas: vgrunskiene@gmail.com

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

1. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę;

2. Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei;

4. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

5. Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus;

6. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

7. Tikrinti mokinių asmens higieną;

8. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;

9. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;

10. Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;

11. Teikti sveikatinimo veiklos ir metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

Darbo laikas 

Antradienis

8.00 – 16.30

Trečiadienis

8.00 – 14.30

Penktadienis

8.00 – 14.30

 

Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30