Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1

Violeta Serbintienė

muzika

muzikos mokytoja metodininkė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

2

Sigita Vainauskienė

matematika

matematikos mokytoja ekspertė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

3

Dalia  Jokubauskienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

4

Rima  Vaičiulienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

5

Ingrida Znutienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

6

Indra  Naumovienė

lietuvių kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

7

Nadiežda  Loc

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

8

Tamara Chlystova

rusų kalba, technologijos

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

9

Birutė Vaitekūnienė

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

10

Judita  Bernotaitė

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

11

Vita Mėlenienė

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

12

Gitana Khan

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja

mokytoja

13

Raimonda Lukoševičienė

matematika

matematikos mokytojametodininkė

mokytoja

14

Vita Pocienė

matematika

matematikos vyresnioji mokytoja

mokytoja

15

Gitana Vėlavičienė

matematika, informacinės technologijos

matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

16

Sigita  Dacytė

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja

17

Ilona  Ullrich

fizika

fizikos ir astronomijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

18

Vaidilutė Šepkauskienė

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

mokytoja

19

Ramunė Lalienė

informacinės technologijos

fizikos,  informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

20

Alina Vaitkevičienė

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

mokytoja

21

Jadvyga  Ruginienė

istorija

istorijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

22

Indra  Tijūnaitienė

pilietiškumo pagrindai, etika

pilietiškumo pagrindų mokytoja

mokytoja

23

Svetlana Makarčiuk

geografija, ekonomika

geografijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

24

Vidas Daugmaudis

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

mokytojas

25

Daiva Liuberskytė - Šukienė

šokio mokytoja

šokio mokytoja metodininkė

mokytoja

26

Remigijus Šiaulytis

dailė, braižyba

dailės mokytojas metodininkas

mokytojas

27

Vitalijus Sobenka

kūno kultūra

kūno kultūros vyresnysis mokytojas

mokytojas

28

Rita Raubickienė

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja

mokytoja

29

Loreta Dauparienė

 

socialinė pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

30

Vanda Jasevičienė

 

papildomo ugdymo pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

31

Ilmantė Kvederienė

 

vyresnioji specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

32

Angėlė Kazlauskienė

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja, nepagrindinis darbas

33

Inga Suchodimcovienė

dailė, technologijos

dailės mokytoja metodininkė

mokytoja,  nepagrindinis darbas

34

Viktoras Gradeckas

fizika

fizikos vyresnysis mokytojas

mokytojas, nepagrindinis darbas

35

Žaneta Petokaitienė

vokiečių kalba

vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja,
 nepagrindinis darbas

36

Monika Bertašiūtė

tikyba

tikybos  mokytoja

mokytoja, nepagrindinis darbas

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30