Mokytojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokomieji dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1

Sigita Vainauskienė
 

matematika

matematikos mokytoja ekspertė
 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

2

Vita Mėlenienė
 

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

direktoriaus pavaduotoja

ugdymui, mokytoja

3

Dalia Jokubauskienė
 

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

4

Rima Vaičiulienė
 

lietuvių kalba

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja
 

5

Ingrida Znutienė
 

lietuvių kalba

lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja
 

6

Indra Naumovienė
 

lietuvių kalba

lietuvių kalbos
vyresnioji mokytoja

mokytoja
 

7

Nadiežda Loc
 

rusų kalba

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

8

Tamara Chlystova
 

rusų kalba, technologijos

rusų kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja
 

9

Birutė Vaitekūnienė
 

anglų kalba

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

mokytoja

10

Judita Bernotaitė
 

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja
metodininkė

mokytoja

11

Gitana Khan

anglų kalba

anglų kalbos mokytoja

mokytoja

12

Žaneta Petokaitienė

vokiečių kalba

vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

mokytoja

13

Raimonda Lukoševičienė

matematika

matematikos mokytoja
metodininkė

mokytoja

14

Vita Pocienė
 

matematika

matematikos vyresnioji
mokytoja

mokytoja

15

Gitana Vėlavičienė
 

matematika, informacinės technologijos

matematikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

16

Sigita Dacytė
 

biologija

biologijos mokytoja metodininkė

mokytoja

17

Ilona Ullrich
 

fizika

fizikos ir astronomijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

18

Vaidilutė Šepkauskienė
 

chemija

chemijos mokytoja metodininkė

mokytoja

 

19

Ramunė Lalienė
 

informacinės technologijos

fizikos, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

mokytoja

20

Alina Vaitkevičienė
 

istorija

istorijos mokytoja metodininkė

mokytoja

21

Jadvyga Ruginienė
 

istorija

istorijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

 

22

Indra Tijūnaitienė
 

pilietiškumo pagrindai, etika

pilietiškumo pagrindų mokytoja

mokytoja

23

Svetlana Makarčiuk
 

geografija, ekonomika

geografijos vyresnioji mokytoja

mokytoja

 

24

Vidas Daugmaudis
 

technologijos

technologijų mokytojas metodininkas

mokytojas

25

Daiva Liuberskytė - Šukienė

šokio mokytoja

šokio mokytoja metodininkė

mokytoja

26

Vitalijus Sobenka

kūno kultūra

kūno kultūros vyresnysis mokytojas

mokytojas

27

Rita Raubickienė

kūno kultūra

kūno kultūros mokytoja

mokytoja

28

Loreta Dauparienė

 

socialinė pedagogė metodininkė

socialinė pedagogė

29

Ilmantė Kvederienė
 

 

vyresnioji specialioji pedagogė

specialioji pedagogė

30

Jūratė Varanavičienė

dailė

dailės mokytoja ekspertė

mokytoja, nepagrindinis darbas

31

Ilona Naglienė

muzika

muzikos mokytoja metodininkė

mokytoja, nepagrindinis darbas

32 Mindaugas Krūmas tikyba tikybos mokytojas mokytojas
33 Rūta Virketytė fizika fizikos vyresnioji mokytoja mokytoja
34 Natalia Vienija anglų kalba anglų kalbos mokytoja mokytoja
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30