Ugdymo Turinio Atnaujinimas

Ramučių gimnazijoje

UTA komanda:

1. Darius Jonas Kazlauskas, gimnazijos direktorius.

2. Vita Mėlenienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja.

3. Dalia Jokubauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

4. Alina Vaitkevičienė, istorijos mokyoja metodininkė, socialinio, dorinio, meninio fizinio ugdymo, technologijq metodines grupe vadovė.

5. Indra Tijlnaitiene, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė.

6. Rita Raubickienė, kūno kultūros vyresnioji mokytoja.

7. Svetlana Makarčiuk, geografijos vyresnioji mokytoja.

8. Vaidilutė Šepkauskienė, chemijos mokytoja metodininkė, gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų metodinės grupės vadovė.

9. Ilona Ullrich, fizikos vyresnioji mokytoja.

10. Sigita Dacyte, biologijos mokytoja metodininkė.

11. Sigita Vainauskienė, matematikos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

12. Jūrate Varanavičienė, dailės mokytoja ekspertė.

Ugdymo turinio atnaujinimas - ką reikia žinoti?

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP?

Veikimas su socialiniais partneriais

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai/

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30