Karjeros ugdymas

Karjeros koordinatorė Indra Tijūnaitienė

Darbo vieta: 202 kab. II aukštas
El. paštas:
ramuciupit@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

14.45 – 15.30

14.45 – 15.30

14.45 – 15.30

Karjeros koordinatorės tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Karjeros koordinatorės veikla:

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir mokyklos bendruomenei;

 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis.

Karjeros koordinatorė Tau padės:

 • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;

 • Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;

 • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;

 • Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą.

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė:

 • Indra Tijūnaitienė, pilietiškumo pagrindų mokytoja, karjeros koordinatorė,

 • Virginija Račkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

 • Regina Altukavičienė, bibliotekos vedėja,

 • Ilmantė Kvederienė, specialioji pedagogė,

 • Loreta Dauparienė, socialinė pedagogė.

  NAUDINGOS NUORODOS

  1. Karjeros planavimas ir pasirengimas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt/

Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/

Būsimiems studentams http://studijos.tv3.lt/busimiems_studentams/kur_studijuoti

Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/?id=0

Valstybinis studijų fondas http://www.vsf.lt/

Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass

Švietimo informacinių technologijų centras http://www.itc.smm.lt/

Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt/naujienos/

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

Kam to reikia? Apie profesiją ne iš vadovėlio http://www.kamtoreikia.lt/

Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema

2. Profesijos pažinimo kampelis

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

http://www.esf.lt/lt/akademija/paskaitu_irasai

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

3. Aukštųjų mokyklų adresai

Universitetai

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) http://asu.lt/pradzia/lt/

Europos humanitarinis universitetas (EHU) http://www.ehu.lt/lt

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/lt/titulinis.html

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) https://www.ism.lt/?lang=1

Kauno technologijos universitetas (KTU) http://ktu.edu/en/

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) http://www.ksu.lt/

Klaipėdos universitetas (KU) http://www.ku.lt/

LCC tarptautinis universitetas (LCC) http://www.lcc.lt/lt/

Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) http://leu.lt/lt/pradzia.html

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) http://lmta.lt/

Lietuvos sporto universitetas (LSU) http://www.lsu.lt/

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) http://www.lsmuni.lt/

Mykolo Romerio universitetas (MRU) http://www.mruni.eu/lt/

Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt

Vilniaus dailės akademija (VDA) http://www.vda.lt/

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) http://www.vgtu.lt/

Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/

Vytauto Didžiojo universietas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/

Kolegijos

Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110

Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/

Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/

Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt

Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/

V. A. Gričiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/

Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php

Žemaitijos kolegija (ŽM) http://www.zemko.lt/

4. Studijos užsienyje

Studijų užsienyje informacijos centras http://www.studinfo.lt/lt/

Kalbų kursai, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams http://www.kalba.lt/

Studijos užsinyje http://www.kastu.lt/

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/

5. Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://jtba.lt/

Projektas „ Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/

Projektas „Rinkis pats“ http://www.rinkispats.lt/

Europos užimtumo tarybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/

Jaunimo verslo klubas http://www.verslus.lt/apie

Savanorystės nuorodos:

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

http://savanoriaujam.lt

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

www.buk-savanoriu.lt

http://savanoriai.org

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

http://www.vilnius.lt/index.php?1014224502

http://savanoriuakademija.blogas.lt/

www.nisc.lt

http://www.jtba.lt/veiklus_jaunimas

Jaunimo organizacijos http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/vilniausmiestas

6. Darbo paieška

Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

Vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas http://europass.cedefop.europa.eu/lt

Darbo pasiūlymų skelbimai:

http://www.cvbankas.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvinfo.lt/

http://www.naujasdarbas.lt/

http://www.darbaslietuvoje.lt/

http://dirbu.laikas.lt/

https://www.lovejob.lt/darbo-skelbimai

Kaip rašyti motyvacinį laišką:

http://www.cvonline.lt/blog/motyvacinis-laiskas-pavyzdys/

http://www.cvonline.lt/blog/15-patarimu-kaip-parasyti-gera-motyvacini-laiska/

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai:

http://www.cvonline.lt/blog/cv-pavyzdys/

https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/cv_motyvacinis.aspx

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

7. Testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

http://charakteris.info/asmenybes-testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

http://www.careertest.net/cgi-bin/q.pl

8. Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintas „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“

Vizijos projektas „Lietuva 2030“ https://www.lietuva2030.lt/lt

9. Elektroniniai leidiniai tėvams, mokiniams, mokytojams, karjeros koordinatoriams

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html

http://profesijulabirintas.wixsite.com/biblioteka/about3-c1ihl

http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112226&MenuID=2

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30