Karjeros ugdymas

Ugdymas karjerai

„Tas idealus darbas – įdomi profesija, malonūs žmonės, nuostabus atlyginimas, karjeros galimybės, kelionių pasiūlymai… Jis tikrai yra. Leiskitės jo ieškoti! Jis jūsų laukia“ (Pem Braun).

Karjera yra kelionė, o ne galutinis tikslas. Tai visą gyvenimą trunkantis procesas. Darbo rinkos ateities tendencijos, kad net 85% darbų, kurie bus 2030-aisiais šiuo metu net neegzistuoja. Tai reiškia, kad svarbu pasiruošti besikeičiančiam pasauliui ir gebėti savo karjerą “vairuoti” – nuolat mokytis naujų dalykų.

Gimnazijos karjeros specialistė

Indra Tijūnaitienė, 104 kabinetas, el.paštas: ramuciupit@gmail.com

Facebook paskyra: Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija. KARJEROS UGDYMAS

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

08.00 – 09.40

09.50 - 10.35

08.55-10.35

8.00-15.00 val.

Pagal poreikį gimnazijoje, už gimnazijos ribų su socialiniais partneriais ir/arba nuotoliniu būdu

09.50 - 10.35

10.55 - 11.40

12.00 - 12.45

 

 

 

Individualios konsultacijos

14.45 - 15.30

13.50 - 14.35

13.50 - 14.35 (nuotoliniu būdu)

13.50 - 14.35

Dėl individualių konsultacijų galite kreiptis užėję į 104 kabinetą, parašydami žinutę per Messenger bei per el. dienyną TAMO.

Mokinių ugdymas karjerai gimnazijoje vykdomas  vadovaujantis šiais dokumentais:

1. Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847

2. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.

3. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

4. Rekomendacijas dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1334

5. Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-617

Ugdymo karjerai tikslas – ugdymo karjerai sistemos kūrimas ir tobulinimas gimnazijoje, atsižvelgiant į ugdymo įstaigos ilgalaikės strategijos tikslus bei jų karjeros kompetencijų ugdymą.

Ugdymo karjerai uždaviniai - sudaryti sąlygas ir pasiekti, kad mokiniai:

1. rastų ir veiksmingai naudotų karjeros informaciją;

2. pažintų mokymosi visą gyvenimą galimybes;

3. pažintų darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą;

4. gebėtų kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;

5. sėkmingai pereitų į naują karjeros aplinką.

Ugdymo karjerai veikla mokiniams padės:

1. pažinti save;

2. pažinti karjeros galimybes;

3. planuoti karjerą;

4. karjerą įgyvendinti.

Priimant su karjera susijusius sprendimus svarbu žinoti savo asmeninius bruožus, vertybes, interesus, gabumus, pagrindines kompetencijas. Kokios mūsų savybės tam tikroms profesijoms ar darbams tinka, o kokios – ne, kaip jas nustatyti, ar galima jas keisti.

Naudingos nuorodos:

http://mukis.lt/ – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė, informacija apie karjeros renginius

http://www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo į aukštojo mokslo institucijas sistema, konkursinio balo skaičiuoklės ir kita naudinga informacija mokiniui

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/ – aktualiausia ir naujausia NŠA skelbiama informacija apie brandos egzaminus

https://smsm.lrv.lt – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

http://www.aikos.smm.lt – AIKOS – atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie​ mokymosi galimybes Lietuvoje

http://www.uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba

http://www.euroguidance.lt – informacija apie profesinį orientavimą Europos Sąjungoje

http://www.kurstoti.lt – leidiniai „Kur stoti“, „Kuo būti“, konkursinio balo skaičiuoklės

http://www.vsf.lt – Valstybinis studijų fondas

http://www.skvc.lt – Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.studinfo.lt – VšĮ „Studijos ir karjera“. Tai EducationUSA tinklo narys – oficialus informacijos šaltinis apie studijų galimybes JAV

http://www.europass.lt/ – patraukli ir nemokama gyvenimo aprašymo (CV) rengimo forma atpažįstama ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/ – savanorystės galimybės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje

https://zinauviska.lt/savanoryste-ir-jaunimo-politika/savanoriauk-lietuvoje/savanoryste/ – savanorystė, jos teikiamos naudos ir papildomi balai stojant į universitetą

https://www.istoriniaicv.lt – „Europass“ edukacinis projektas istoriniaicv.lt – pamatyk, kaip atrodytų žymių istorinių asmenybių gyvenimo aprašymai (CV)

https://www.jrd.lt – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

https://www.europa.eu/ – Europos Jaunimo portalas.

„Tikėkite, kad galite, ir pusė kelio jau bus įveikta“ (Theodore'as Rooseveltas).

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30