Smurto ir patyčių prevencija, intervencija ir OLWEUS

GIMNAZIJOJE  PRADEDAME ĮGYVENDINTI OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMĄ

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. mūsų gimnazija dalyvauja Olweus patyčių  prevencijos programoje. Olweus patyčių prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Programos esmė – išmokyti visą gimnazijos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Tikėtina, kad įdiegus programą gimnazijoje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis gimnazijos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių vadovai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasekoje pagerės bendras gimnazijos mikroklimatas, bendruomenės narių santykiai.

Skelbiama  pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – Mūsų gimnazijoje nesityčiojama.

Gimnazijos taisyklės prieš patyčias

 1. Mes  nesityčiosime iš kitų;
 2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 4.  Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Direktoriaus pavaduotoja Virginija Račkauskienė, Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
7. 13.50 - 14.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30