Mokyklos mokinių pasiekimai

2017-2018 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos

dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų  sąrašas

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Vieta

Olimpiados, konkurso pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

1.

Marija Zarembaitė

IVa

I

Epistolinio rašinio rajoninis konkursas ,,Rašau merui ...“

Rima Vaičiulienė

II

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, rajono etapas

2.

Julija Fidelskytė

IVc

Nominacija

Epistolinio rašinio rajoninis konkursas ,,Rašau merui ...“

Ingrida Znutienė

3.

Karolina Žilinskaitė

IIc

Nominacija

Epistolinio rašinio rajoninis konkursas ,,Rašau merui ...“

Rima Vaičiulienė

Dalyvė

Trečiasis respublikinis dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursas 9-10 klasių mokiniams

Vaidilutė Šepkauskienė

II

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

II

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, rajono etapas

Nadiežda Loc

III

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, meninio skaitymo užduotis, rajono etapas

4.

Greta Armalytė

IVc

Laureatė

Paroda-konkursas ,,Atėjau, pamačiau, įprasminau...“

Remigijus Šiaulytis

5.

Edvinas Juozapaitis

IIIa

II

Lietuvos mokinių informacinių technologijų olimpiada, rajono etapas

Gitana Vėlavičienė

Paskatinamoji premija

TAMO dienyno matematinio maratono konkursas

Sigita Vainauskienė

III

Šiaulių krašto mokinių matematikos olimpiada

I

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras“ II etapas, Šiaulių apskritis

Gitana Vėlavičienė

I

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Vaidilutė Šepkauskienė

I

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, rajono etapas

Dalia Jokubauskie-nė

Dalyvis

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, šalies etapas

I

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Viktoras Gradeckas

Dalyvis

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, šalies etapas

II lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

I

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, rajono etapas

Dalyvis

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, šalies etapas

6.

Gabija Celikovaitė

IIc

III

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Vaidilutė Šepkauskienė

I

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

Laureatė

Tarptautinis piešinių konkursas ,,Tėvynės labui“

Remigijus Šiaulytis

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, iliustracija rusų kalbos tekstui

Tamara Chlystova Judita Bernotaitė

Geriausiai atliktas darbas

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

-

7.

Kotryna Gurjanova

IIc

II

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, rajono etapas

Rima Vaičiulienė

8.

Vilmantas Pieškus

IIIa

II

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada, rajono etapas

Judita Bernotaitė

9.

Dovydas Jurgutis

IIIb

III

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Vaidilutė Šepkauskienė

II

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Viktoras Gradeckas

10.

Aistė Vasiliūnaitė

IIIb

Laureatė

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, rajono etapas

Rima Vaičiulienė Judita Bernotaitė

II

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

III

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

I

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

III

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, šalies etapas

Rima Vaičiulienė Judita Bernotaitė

Dalyvė

Šiaulių apskrities XIV-oji Kazimiero Butkaus anglų kalbos olimpiada

Judita Bernotaitė

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų ir anglų kalbos

Tamara Chlystova Judita Bernotaitė

11.

Rytis Grigas

IIIb

Laureatas

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, rajono etapas

Rima Vaičiulienė Judita Bernotaitė

III

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, šalies etapas

Paskatinamoji premija

Šiaulių apskrities XIV-oji Kazimiero Butkaus anglų kalbos olimpiada

Judita Bernotaitė

II

Akmenės rajono švietimo įstaigų jaunųjų tyrėjų konkursas, darbas ,,Vaisvandenių įtaka sėklų dygimui“, II vieta

Vaidilutė Šepkauskienė

12.

Jorūnė Jurgelytė

IVd

Laureatė

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas, rajono etapas

Rima Vaičiulienė

II

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

Dalyvė

Lietuvos istorijos žinovo konkursas, finalinis etapas

13.

Eglė Širvinskaitė

Id

III

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada, rajono etapas

Ingrida Znutienė

Geriausiai atlikta užduotis

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

-

14.

Tautvydas Ribinskas

IIc

I

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

Dalyvis

Trečiasis respublikinis dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursas 9-10 klasių mokiniams

Vaidilutė Šepkauskienė

Raštas už originalų maršruto pristatymą

Akmenės rajono jaunimo idėjų konkursas ,,Keliauju po Akmenės kraštą“, pažintinis turistinis maršrutas ,,Cementininkų takais“

Sigita Vainauskienė

Nacionali-nio etapo dalyvis

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo Idėjų mugė, darbas ,,Kvapiosios pelargonijos (Pelargonium odoratissimum)  distiliato įtaka vaisinių muselių elgsenai“

Vaidilutė Šepkauskienė

Pranešimo autorius

Respublikinė gamtos mokslų mokinių ir mokytojų konferencija „Menas mokytis ir tyrinėti“, pranešimas ,,Akmenės rajono vandens telkinių cheminė būklė“

I

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Medalis ir padėkos raštas

Tiriamojo darbo pristatymas tarptautinėje mokinių ir mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje Brianske ,,Pirmieji žingsniai į mokslą“

I

Akmenės rajono švietimo įstaigų jaunųjų tyrėjų konkursas ,, Akmenės rajono vandens telkinių cheminė būklė“

Vaidilutė Šepkauskienė

II

Teisinių žinių konkursas ,,TEMIDĖ“

-

15.

Gvidas Šulskis

IIIb

II

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

Dalyvis

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, šalies etapas

Raštas už originalų maršruto pristatymą

Akmenės rajono jaunimo idėjų konkursas ,,Keliauju po Akmenės kraštą“, pažintinis turistinis maršrutas ,,Cementininkų takais“

Sigita Vainauskienė

III

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, rajono etapas

Žaneta Petokaitienė

Laureatas

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Judita Bernotaitė

16.

Linas Šepkauskas

IVb

II

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

I

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Vaidilutė Šepkauskienė

I

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas. Darbo pavadinimas ,,Nuotekų dumblo komposto įvertinimas naudojant biotestus“

I

Akmenės rajono švietimo įstaigų jaunųjų tyrėjų konkursas, darbas ,,Nuotekų dumblo komposto įvertinimas naudojant biotestus“

17.

Gabija Brazdžiūtė

IVa

II

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

II

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

Vaidilutė Šepkauskienė

18.

Jomantas Valiulis

Ia

III

Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, rajono etapas

Sigita Dacytė

Dalyvis

Trečiasis respublikinis dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursas 9-10 klasių mokiniams

Vaidilutė Šepkauskienė

I

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

III

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Ilona Ullrich

III lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

III

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Jurgita Zarembienė

Laureatas

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

Nadiežda Loc

19.

Gabija Vėlavičiūtė

Ia

Dalyvė

Trečiasis respublikinis dr. Bronislovo Lubio chemijos konkursas 9-10 klasių mokiniams

Vaidilutė Šepkauskienė

I

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada, rajono etapas

III

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Ilona Ullrich

I

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, rajono etapas

Sigita Vainauskienė

II

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Jurgita Zarembienė

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

Nadiežda Loc

II

Teisinių žinių konkursas ,,TEMIDĖ“

-

20.

Paula Prelgauskaitė

IVb

Geriausių respubliko-je dvyliktokų 50-tuke

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras“

Gitana Vėlavičienė

Dalyvė

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas ,,Bebras“ II etapas, Šiaulių apskritis

21.

Rugilė Urbutytė

IIIa

Raštas už originalų maršruto pristatymą

Akmenės rajono jaunimo idėjų konkursas ,,Keliauju po Akmenės kraštą“, pažintinis turistinis maršrutas ,,Cementininkų takais“

Sigita Vainauskienė

II

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, rajono etapas

Žaneta Petokaitienė

22.

Deividas Jučas

IVb

I

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, rajono etapas

Rima Vaičiulienė

I

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, zoninis etapas

II

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas, šalies etapas

23.

Paulius Janušauskas

Ia

I

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.), rajono etapas

Judita Bernotaitė

Dalyvis

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.), šalies etapas

Auksinės kengūros diplomas

Rusų kalbos kengūra

Tamara Chlystova

24.

Arminas Macas

Id

II

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.), rajono etapas

Birutė Vaitekūnienė

Auksinės kengūros diplomas

Anglų kalbos kengūra

25.

Deividas Sakalas

IIa

III

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.), rajono etapas

Judita Bernotaitė

26.

Linas Danielius

IIa

III

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Ilona Ullrich

I

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

III

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

27.

Justas Čiapas

IIIa

III

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Viktoras Gradeckas

28.

Mindaugas Grobas

IVb

II

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Viktoras Gradeckas

III lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

29.

Dovydas Brazys

IVa

III

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada, rajono etapas

Viktoras Gradeckas

30.

Ugnė Naglytė

Ia

II lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

Nadiežda Loc

31.

Julius Kinderevičius

Ia

II lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

Laureatas

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Judita Bernotaitė

32.

Ignas Levickas

IVb

III lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

III

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

33.

Augustinas Juozas Čiuta

IVb

III lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Sigita Vainauskienė

34.

Aivaras Andrijonas

IIIb

III lygmuo

Kings matematikos olimpiada, finalinis etapas

Raimonda Lukoševičie-nė

III

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, rajono etapas

Žaneta Petokaitienė

35.

Lukas Beniulis

Id

III lygmuo

Kings anglų kalbos olimpiada, finalinis etapas

Birutė Vaitekūnienė

Auksinės kengūros diplomas

Anglų kalbos kengūra

36.

Kamilė Raudoniūtė

IIIa

II

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, rajono etapas

Sigita Vainauskienė

I

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

37.

Paulius Ustinovas

IVb

III

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada, rajono etapas

Sigita Vainauskienė

38.

Ugnė Vilkaitė

IIa

I

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, rajono etapas

Nadiežda Loc

39.

Anastasija Jurgaitytė

IIIb

I

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, rajono etapas

Tamara Chlystova

III

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada, šalies etapas

Auksinės kengūros diplomas

Rusų kalbos kengūra

40.

Lukas Mačiuka

IVd

I

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

Dalyvis

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, šalies etapas

41.

Miglė Rakauskaitė

IVc

III

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, rajono etapas

Alina Vaitkevičienė

II

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

42.

Aurimas Pocius

IIIa

III

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

43.

Gustas Pipiras

IVb

III

Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, rajono etapas

Svetlana Makarčiuk

44.

Evelina Simutytė

Ic

III

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, rajono etapas

Jolanta Urbanienė

45.

Algimantas Taparauskas

IIIc

I

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, rajono etapas

Vidas Daugmaudis

Dalyvis

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, šalies etapas

46.

Manvydas Klimas

Ib

III

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, rajono etapas

47.

Marius Povilaitis

IVa

III

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, rajono etapas

48.

Deimantė Šukytė

IIIb

I

Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada, rajono etapas

Žaneta Petokaitienė

49.

Gabija Sutkutė

IIIb

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Judita Bernotaitė

II

Lietuvos mokinių dailės olimpiada, rajono etapas

Remigijus Šiaulytis

Laureatė

Tarptautinis piešinių konkursas ,,Tėvynės labui“

50.

Monika Balytė

IIIa

Laureatė

Tarptautinis piešinių konkursas ,,Tėvynės labui“

51.

Matas Naumovas

IIIa

III

Akmenės rajono švietimo įstaigų jaunųjų tyrėjų konkursas, tiriamasis darbas ,,Nuorūkų įtaka augalų augimui“

Sigita Dacytė

52.

Deimantė Šimkutė

IIIa

II

Akmenės rajono švietimo įstaigų jaunųjų tyrėjų konkursas, darbas ,,Vaisvandenių įtaka sėklų dygimui“

53.

Gvidas Vėlavičius

Id

II

Teisinių žinių konkursas ,,TEMIDĖ“

-

54.

Diana Jurgaitytė

Id

Auksinės kengūros diplomas

Rusų kalbos kengūra

Nadiežda Loc

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

55.

Marija Rechetneva

Id

Auksinės kengūros diplomas

Rusų kalbos kengūra

56.

Olga Korolkova

Id

Auksinės kengūros diplomas

Rusų kalbos kengūra

57.

Kasparas Bružas

Ia

Laureatas

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų ir anglų kalbos

Tamara Chlystova, Judita Bernotaitė

58.

Deimantė Kuznecova

IIa

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų ir anglų kalbos

59.

Kamilė Ivanovaitė

Id

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

Nadiežda Loc

60.

Vakarė Vėžauskaitė

IIc

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš rusų kalbos

61.

Eglė Kazazajevaitė

Id

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Vita Mėlenienė

62.

 Rugilė Liutkutė

IIc

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Judita Bernotaitė

63.

Marija Pažarauskaitė

Ib

Laureatė

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Vita Mėlenienė

64.

Vilmantas Gailius

IIIa

Laureatas

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“, vertimas iš anglų kalbos

Judita Bernotaitė

65.

Emilija Gudaitė

Id

I vieta

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas ,,Ledo gėlės...2017“

Daiva Liuberskytė-Šukienė

66.

Samanta Miltinytė

IIb

67.

Kristina Laucytė

IIa

68.

Kamilė Ramanauskaitė

IIIa

69.

Salvija Stankutė

IIIa

70.

Martyna Janeliūnaitė

IIb

71.

Justinas Pukštys

IVd

72.

Erikas Borusas

IVd

73.

Benas Petkus

IVb

74.

Lukas Mačiuka

IVb

75.

Gvidas Vėlavičius

Id

76.

Rytis Grigas

IIIb

77.

Marija Zarembaitė

IVa

Laureatai

 

Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos diplomas ir ,,Tegyvuoja teatras“ statulėlė už ryškiausią muzikinį, garsinį spektaklio sprendimą

IX Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūra-šventė ,,Šimtakojis“ Respublikinė teatro mėgėjų šventė ,,Tegyvuoja teatras“

Violeta Serbintienė

78.

Paula Prelgauskaitė

IVb

79.

Agnė Vaičiakauskaitė

IIIb

80.

Benas Liniauskas

IIIa

81.

Tautvydas Ribinskas

IIc

82.

Kotryna Gurjanova

IIc

83.

Deividas Jučas

IVb

84.

Gvidas Šulskis

IIIb

85.

Kamilė Ramanauskaitė

IIIa

86.

Martyna Janeliūnaitė

IIb

87.

Aurimas Pocius

IIIa

88.

Eglė Liškutė

IVb

89.

Rugilė Urbutytė

IIIa

90.

Ieva Lalaitė

IIc

91.

Vėjūnė Jurašauskaitė

Ib

92.

Justas Pukštys

IVd

93.

Gvidas Vėlavičius

Id

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko ...
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.