Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2021-10-26 08:32:47 338.04 KB
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS_2023_V-81 2023-09-28 09:34:41 469.28 KB
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 98.9 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS_V-81_2023 2023-09-28 09:34:57 561.39 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 2.74 MB
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-26 08:32:48 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-10-26 08:32:48 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-10-26 08:32:49 2.98 MB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pareigybių sąrašas 2023-01-23 13:54:18 1.51 MB