Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-03 2023-11-19 10:15:30 517.41 KB
Paramos gavimo panaudojimo apskaitos tvarkos aprašas 2023-11-19 10:15:30 138.21 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2023-11-19 10:15:30 7.08 MB
Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V-81 (2023) 2023-11-24 13:55:27 469.28 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2023-11-24 14:04:46 98.9 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V-80 (2023) 2023-11-24 13:58:09 561.39 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2023-11-19 10:15:31 2.74 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-11-24 14:03:49 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-11-19 10:15:31 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2023-11-19 10:15:32 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2023-11-19 10:15:32 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2023-11-19 10:15:32 203.57 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pareigybių sąrašas 2023-11-19 10:15:33 1.51 MB