Dokumentai
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2021-10-25 17:06:24 23.45 MB
2019-2020 ir 2020-2021 m. ugdymo_planas 2021-10-25 17:06:24 593.36 KB
Ugdymo plano 6 priedas 2020 2021-10-25 17:06:24 92.79 KB
Ugdymo plano 7 priedas 2020 2021-10-25 17:06:24 91.48 KB
Ugdymo plano 8 priedas 2020 2021-10-25 17:06:25 102.8 KB
Ugdymo plano 9 priedas 2020 2021-10-25 17:06:25 95.51 KB
V-37 direktoriaus įsakymas Nr.V-81 dėl ugdymo plano patvirtinimo pakeitimo 2019-09-06 2021-10-25 17:06:25 1.3 MB
V-60 „DĖL NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2021-10-25 17:06:25 381.72 KB
V-82 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-99 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ 1.65 MB
V-83 Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-93 „Dėl Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 3.46 MB