Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Darbo apmokėjimo sistema 2021-10-26 08:32:47 338.04 KB
DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 98.9 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2021-10-26 08:32:47 2.74 MB
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-10-26 08:32:48 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-10-26 08:32:48 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-10-26 08:32:48 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-10-26 08:32:49 2.98 MB