Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 2021-04-01 09:42:51 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2021-04-01 09:42:51 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:51 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2021-04-01 09:42:52 203.57 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2021-04-01 09:42:52 2.98 MB
Darbo apmokėjimo sistema 2021-04-01 09:42:52 338.04 KB