Tvarkų aprašai ir kiti dokumentai

Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos teritorijos pastatų patalpų irenginių priežiuros tvarka 2024-07-18 10:50:22 220.9 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-03 2024-07-18 10:50:22 517.41 KB
Paramos gavimo panaudojimo apskaitos tvarkos aprašas 2024-07-18 10:50:22 138.21 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-07-18 10:50:22 7.08 MB
Mokinių pamokų lankomumo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V-81 (2023) 2024-07-18 10:50:22 469.28 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 1, 2 priedų ir 3 priedo 22 punkto pakeitimas 2024-07-18 10:50:23 98.9 KB
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr. V-80 (2023) 2024-07-18 10:50:23 561.39 KB
Darbo apmokėjimo sistemos 3 priedo II ir III skyrių pakeitimas 2024-07-18 10:50:24 2.74 MB
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-07-18 10:50:24 380.22 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2024-07-18 10:50:25 694.53 KB
Gimnazijos_būtinų_ugdymo_organizavimo_sąlygų_tvarkos_aprašas_2020-08-31_V-61 2024-07-18 10:50:25 259.22 KB
Mokinių vežiojimo organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2024-07-18 10:50:26 2.25 MB
Mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros tvarkos aprašas 2024-07-18 10:50:26 203.57 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pareigybių sąrašas 2024-07-18 10:50:27 1.51 MB