Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 08:15:29 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2018-2019 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-08-25 07:54:14 537.4 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-08-25 08:56:26 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-08-25 08:50:36 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-08-25 07:57:36 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-08-25 07:54:57 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-08-25 07:54:51 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-08-25 08:08:09 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-08-25 08:29:08 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-08-25 07:54:46 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-08-25 07:53:18 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-08-25 07:51:46 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-08-25 07:54:42 246.2 KB
2016 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-08-25 07:56:07 266.01 KB
2015 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-08-25 07:56:47 239.41 KB
2015 m. mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 07:57:22 222.15 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-08-25 07:58:00 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-08-25 07:58:35 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-08-25 07:59:05 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-08-25 07:59:41 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-08-25 08:00:21 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-08-25 07:55:02 37.5 KB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-08-25 07:55:07 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-08-25 07:55:14 30.89 KB
Plakatas 2019-08-25 07:55:18 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-08-25 08:18:36 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-08-25 08:34:09 155 KB
Konkursas 2019-08-25 04:07:38 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-08-25 08:35:16 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-08-25 08:58:20 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-08-22 03:56:13 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-08-25 08:30:28 183.81 KB