Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 18:38:25 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-12-05 22:23:04 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-12-07 17:31:23 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-12-08 22:13:38 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-12-10 10:00:29 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-12-03 14:46:04 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-12-09 14:13:27 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-12-09 23:33:26 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-12-09 23:25:46 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-12-08 15:19:56 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-12-09 21:58:56 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-12-10 06:54:29 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-12-08 03:02:03 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-12-09 20:58:06 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-12-10 12:26:00 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-12-05 21:55:37 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-12-09 22:53:45 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-12-09 00:38:56 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-12-07 12:33:19 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-12-10 04:07:31 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-07 16:11:36 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-12-09 04:40:11 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-12-02 22:24:24 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-12-10 01:31:57 30.89 KB
Plakatas 2019-12-10 06:53:12 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-12-08 03:21:27 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-12-09 09:51:20 168.5 KB
Konkursas 2019-12-08 18:20:57 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-12-09 11:25:44 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-12-10 03:41:31 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-12-10 20:17:48 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-12-08 08:23:40 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-12-10 08:15:49 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-12-09 18:36:30 106.91 KB
Gimnazijos nuostatai 2019-12-10 14:57:26 5.63 MB