Dokumentai
Dokumentai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2019-10-14 16:55:39 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2019-2020 mokslo metais maršrutų sąrašas 2019-10-14 13:27:35 506.2 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės 2019-10-13 21:03:14 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2019-10-15 16:29:09 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2019-10-16 12:31:20 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2019-10-12 20:56:56 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2019-10-15 14:32:32 25.67 KB
Viešųjų pirkimų 2017 metų planas 2019-10-15 09:21:49 200.94 KB
Mažos vertės pirkimų taisyklės 2019-10-14 22:06:06 2.51 MB
2017 metų viešųjų pirkimų organizavimo tvarka 2019-10-12 01:16:41 8.3 MB
Viešųjų pirkimų 2016 metais planas 2019-10-12 12:05:41 199.44 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2019-10-15 21:09:32 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2019-10-16 15:20:06 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2019-10-17 08:44:04 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2019-10-17 15:07:54 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2019-10-16 02:38:06 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2019-10-16 15:57:41 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2019-10-13 21:13:30 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2019-10-11 09:20:40 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2019-10-17 09:29:21 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-11 07:03:24 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2019-10-10 11:22:02 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2019-10-15 17:27:00 129.46 KB
Laiskas_tevams 2019-10-12 06:19:23 30.89 KB
Plakatas 2019-10-15 16:37:04 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2019-10-16 17:06:44 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2019-10-17 01:22:05 168.5 KB
Konkursas 2019-10-17 12:10:40 604.9 KB
Edukacinis centras 2019-10-16 07:07:19 596.11 KB
MOKSLEIVIŲ TEISINIO ŠVIETIMO PROGRAMA 2018 2019-10-11 13:03:15 367.12 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018) 2019-10-16 07:39:29 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2019-10-15 01:32:35 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2019-10-16 11:00:15 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2019-10-16 09:09:07 106.91 KB