Dokumentai

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Finansų kontrolės taisyklės 2024-01-23 14:05:00 498.52 KB
Įsakymas dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo 2024-01-23 14:05:00 169.76 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022 m. 2024-01-23 14:05:00 205.96 KB
Viešųjų pirkimų 2022 metų planas 2024-02-15 08:52:48 2.24 MB
Konkurso Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:00 301.38 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:01 138.8 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos mokinių vežiojimo mokykliniu autobusu 2020-2021 mokslo metais maršrutų sąrašas 2024-01-23 14:05:01 518.48 KB
Vežimo mokykliniu autobusu taisyklės

NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ, GYVENANČIŲ KAIMUOSE, MIESTELIUOSE TOLIAU KAIP 3 KILOMETRAI NUO MOKYKLOS, VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TAISYKLĖS

2024-01-23 14:05:02 16.14 KB
2019 metų veiklos programa 2024-01-23 14:05:02 435.66 KB
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos 2017-2018 m. m. ugdymo planas 2024-01-23 14:05:03 245.5 KB
Smurto prevencijos aprašas 2024-01-23 14:05:03 210.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo .... punktų pakeitimas nuo 2017 08 31 2024-01-23 14:05:03 25.67 KB
2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2024-01-23 14:05:04 310.29 KB
2016 m. mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas 2024-01-23 14:05:04 246.2 KB
2019 m. mokinių lankomumo tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:04 7.98 MB
2019 m. švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas 2024-01-23 14:05:05 205.43 KB
2019 m. individualios pažangos stebėjimo aprašas 2024-01-23 14:05:05 335.43 KB
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:06 195.4 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:06 197.12 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:06 193.72 KB
Pagalbos pagal gydytojo rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:07 196.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2024-01-23 14:05:07 194.11 KB
Olweus koordinacinė grupė 2024-01-23 14:05:08 1.13 MB
Informacnis_biuletenis_tevams 2024-01-23 14:05:08 129.46 KB
Laiskas_tevams 2024-01-23 14:05:09 30.89 KB
Plakatas 2024-01-23 14:05:09 168.37 KB
Vaikai seka tėvų pavyzdžiu 2024-01-23 14:05:09 6.14 MB
Paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas 2024-01-23 14:05:10 168.5 KB
Jaunimo požiūris į korupciją ( Akmenė, 2018)

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO ANKETINĖS APKLAUSOS REZULTATAI

2024-01-23 14:05:10 1.6 MB
2018-2019 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2024-01-23 14:05:10 183.81 KB
OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2019 – 2020 2024-01-23 14:05:11 226.81 KB
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS 2024-01-23 14:05:11 106.91 KB
Dėl korona viruso 2024-01-23 14:05:12 39.51 KB
2020 metais gimnazijoje įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2024-01-23 14:05:12 417.66 KB
Dėl IT asmens duomenų apsaugos tvarkos patvirtinimo 2024-01-23 14:05:12 4.53 MB
Dėl lygių galimybių politikos patvirtinimo 2024-01-23 14:05:13 2.68 MB
2020-2021 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2024-01-23 14:05:13 260.31 KB
Dėl konkurso Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti pretendentų vertinimo komisijos sudarymo 2024-01-23 14:05:14 72.39 KB
Opkus_2020-2021__planas ramuciai 2024-01-23 14:05:14 131.74 KB
Psichologo pareiginiai nuostatai 2024-01-23 14:05:14 60.81 KB
2021 metais gimnazijoje įsigyti vadoveliai 2024-01-23 14:05:15 417.66 KB
Gimnazijos nuostatai 2024-01-23 14:05:15 277.67 KB
Ramučių gimnazijos 2022-2024 strateginis veiklos planas 2024-01-23 14:05:16 494.24 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2021-22 2024-01-23 14:05:16 339.12 KB
2022-2023 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2024-01-23 14:05:16 72.01 KB
2023-2024 m. m. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos dalykinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai 2024-06-19 16:36:25 239.2 KB